You are here: Home » Biznis & karijera » Posao u Rusiji – kako do posla?

Posao u Rusiji – kako do posla?

Sve vise naših državljana želi da potraži posao i zaradu u Rusiji. Naime, rusko tržište je dosta otvoreno za naše sugrađane, a prema nekim podacima iz poslednjih godina, oko deset hiljada Srba je zaposleno u toj zemlji. U prvih jedanaest meseci 2014. godine dozvolu za rad u Rusiji je imalo 9 500 građana Republike Srbije.

Rusija je zemlja koja se odlikuje visokom stopom rasta BDP, od pet odsto na godišnjem nivou, ali i visokom stopom inflacije. Najrazvijenije industrijske grane u Rusiji su metalurgija i proizvodnja automobila, aviona i drugih vrsta mašina. U ovoj zemlji najviše posla ima za građevinare, ali ima i drugih traženih zanimanja.

Troškovi života u Rusiji su veoma skupi za naša očekivanja i uslove. Prema nekim podacima, prosečna plata je oko 530 evra, dok je trošak za stanarinu za najjeftiniji stan oko 320 evra mesečno. Visina primanja zavisi od vrste posla i drugih okolnosti. Razlike u platama su najuočljivije između radnika sa visokim obrazovanjem i onih sa srednjom stručnom spremom. U prvom slučaju, primanja su visa za trideset odsto.

Posao u Rusiji - kako do posla

Koja zanimanja su najtraženija u Rusiji?

Rusko ministarstvo za rad je sastavilo priručnik sa listom profesija koje su najtraženije u ovoj zemlji, sa istaknutih pedeset oblasti. Prema tim podacima, skoro trećina navedenih zanimanja odnosi se na stručnjake sa srednjoškolskim obrazovanjem.

U Rusiji je tržište rada zasićeno stručnjacima sa univerzitetskim diplomama, zbog čega raste broj nezaposlenih sa ovakvim kvalifikacijama, dok je udeo nezaposlenih lica sa srednjom stručnom spremom ostao stabilan. To znači da u Rusiji kvalifikovani radnici mogu da budu plaćeni isto koliko i oni sa visokim obrazovanjem.

Najtraženija zanimanja su iz oblasti trgovine, za koja nisu potrebni radnici sa visokim obrazovanjem. Na drugom mestu su radnička zanimanja, a konkurencija na tim radnim mestima je veoma mala. Ipak, u praksi poslodavci najčešće zahtevaju posedovanje visokog stepena obrazovanja čak i tamo gde ono nije nužno jer je on pokazatelj činjenice da je radnik prošao izvesnu socijalizaciju i usvojio neke norme i društvena pravila. U ovoj zemlji već dugo manje od polovine svršenih srednjoškolaca i studenata nalazi posao u svojoj struci, što je slično situaciji u našim krajevima.

Najveće plate u Rusiji imaju državni službenici, menadžeri i bankari, a poslovi na građevini, za koje Rusija traži i radnike iz naše zemlje, takođe su prilično dobro plaćeni. Plate građevinskih radnika u Rusiji iznose oko 1 200 do 1 500 evra mesečno, zarada mašinskih inženjera iznosi oko 1 000 evra, pravnika 1000, lekara i učitelja oko 900, a najviše zarađuju informatički stručnjaci, čija je plata 2 600 evra.

Kako se zaposliti u Rusiji?

Strani državljani koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, kao što je to slučaj sa našim sugrađanima iz Republike Srbije, mogu da se zaposle u ovoj zemlji na legalan način. Za to je neophodno izdavanje radne vize. Ukoliko osoba odluči da ode u Rusiju da radi samo sa pasošem, a bez radne vize, ona krši zakone ove države, što podrazumeva zabranu ulaska u zemlju u narednih pet godina.

Radna viza. Za dobijanje dozvole za rad u Ruskoj Federaciji neophodno je dobiti radnu vizu za ovu zemlju. Radna viza se dobija isključivo na zahtev kandidata u ambasadi Rusije. Zahtev se podnosi na osnovu poziva koji izdaje Federalna migraciona služba Rusije, kojoj ruski poslodavac prethodno upućuje zahtev. Za ovaj zahtev se plaća taksa u vrednostti od pedeset do sto američkih dolara. Ovaj tip vize može da se menja i kasnije produži, u skladu sa odredbama u ugovoru o radu. Radna viza se ne može produžiti na period duži od jedne godine. Ovaj zahtev podnosi ruski poslodavac. Radnik je dužan da napusti zemlju po isteku godine, a ako želi da nastavi da radi u Rusiji, mora da podnese novi zahtev u ambasadi Ruske Federacije. Više informacija o izdavanju ruske radne vize dostupno je na zvaničnoj stranici ambasade Rusije (http://www.ambasadarusije.rs/sr/konzulat).

Radna dozvola. Radna dozvola je neophodna kako bi strani državljanin mogao legalno da radi u Rusiji. Nju obezbeđuje ruski poslodavac za period trajanja ugovora o radu, koji ne može da bude duži od godinu dana. Po zakonu, radnik nema pravo da promeni poslodavca ni geografski region ako se produži radna viza. Ukoliko želi to da uradi, prethodna radna viza se poništava, dok radnik mora da dobije pozivno pismo od novog poslodavca, kao i novu radnu vizu. Ova procedura se obavlja u ambasadi Rusije, budući da ova institucija izdaje vizu.

Saveti i upozorenja

U poslednje vreme sve je veći broj naših sugrađana koji žele da rade u Rusiji, naročito fizičke poslove na građevini. Međutim, veoma je bitno da pre odlaska budu upoznati sa mogućim rizicima posla, kao i sa pravnim procedurama.

Vrlo je čest takozvani prinudni rad, koji se dešava kada radnik ode u Rusiju radi zaposlenja bez vize. Postoje slučajevi u kojima je poslodavac radniku oduzeo dokumenta, kasnio sa isplatom i pretio prijavom imigracionim službama. Budući da legalan rad u Rusiji nije moguć bez vize, preporučuje se da se procedura obavi prema navedenom postupku i da se kandidat dobro raspita o svemu u ruskoj ambasadi. Česta su obećanja o izdavanju radne vize po dolasku u Rusiju, ali takve situacije su u većini slučajeva prevare.

Ako imigracione vlasti identifikuju stranog radnika koji nema vizu i radnu dozvolu, takav radnik se po hitnom postupku deportuje iz zemlje i zabranjuje mu se ponovni ulazak u zemlju u narednih pet godina.

Pogledajte i ovo: