You are here: Home » Biznis & karijera » Posao u Irskoj – kako do posla?

Posao u Irskoj – kako do posla?

Prošle godine Irska je zabeležila značajan privredni napredak, do kojeg je došlo usled velike domaće potražnje i proizvodnog rasta u većini sektora. Privredni oporavak ove zemlje znatno je snizio stopu nezaposlenosti i doveo je do otvaranja novih radnih mesta. Prema zvaničnim podacima, irska ekonomija bi uskoro mogla da prestigne kinesku, a 2013. godine ova zemlja Evropske unije je izašla iz programa međunarodne finansijske pomoći, nakon perioda dugotrajne budžetske štednje i dizanja poreza. Irska je jedna od najjačih zemalja članica Evropske unije zahvaljujući njenoj prosečnoj stopi rasta. Osim toga, njena ekonomska stabilnost je čvrsto utemeljena.

Irska je upravo zbog privrednog rasta i oporavka, kao i otvaranja novih radnih mesta primamljiva destinacija za strane državljane kada je pronalaženje posla u pitanju. Strani državljani koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije moraju dobro da prouče procedure izdavanja radne dozvole, bez koje ne mogu legalno živeti i raditi u Irskoj.

Posao u Irskoj - kako se zaposliti

Koja zanimanja su tražena u Irskoj?

Prema podacima o deficitarnim zanimanjima u zemljama Evropske unije, u Irskoj su naročito traženi radnici različitih profila u oblasti medicine, odnosno, medicinske sestre, lekari, radiolozi i stomatolozi, zatim hemijski inženjeri i elektroinženjeri, knjigovođe i informatički stručnjaci. U ovoj zemlji se uglavnom traže radnici sa visokim kvalifikacijama, iskustvom i radnim veštinama.

Kako pronaći zaposlenje u Irskoj?

Poslodavce u Irskoj je najbolje tražiti preko internet stranica, a preporučuje se i korišćenje irskog Google pretraživača https://www.google.ie/, gde se može naći najviše oglasa za posao, kao i dosta korisnih podataka o samoj zemlji i životu u njoj. Najbolje je pretraživati na standardni način prema ključnim rečima, u zavisnosti od željenog zanimanja i kvalifikacija kandidata. Dobro napisan CV i poznavanje jezika su ključni za apliciranje. Forma CV dokumenta mora da bude prosta, jasna i koncizna. Preporučuje se izbegavanje formulara sa suvišnom i detaljnom grafikom, kao i slobodno pisana biografija sa detaljima o prvim poslovima, rođenju i slično. Budući da fotografija u dokumentu nije praksa, treba je priložiti jedino ako je ona bitna za radno mesto na koje kandidat konkuriše. Preporuke nije potrebno uključiti u document niti ih slati samostalno, jer se i one šalju na zahtev potencijalnog poslodavca. Ako kandidat ima iskustva u više sektora određenog polja rada, poželjno je sastaviti poseban document za svaki sektor. Pritom treba voditi računa da podaci budu pregledni i jasni, kao i da bude istaknuto sve što je relevantno za dati posao i radno mesto.

Takođe je korisno pretraživati irske poslovne portale za zapošljavanje, kao što su jobsboard.ie, monster.ie, irishjobs.ie, ie.indeed.com, jobs.ie, recruitireland.com, jobs.donedeal.ie i slično.

Pravo na rad u Irskoj

Strani državljani koji dolaze iz zemalja članica Evropske unije imaju pravo da rade u ovoj zemlji bez posedovanja radne dozvole, a njihove porodice imaju dozvolu da žive sa njima. Ukoliko se radi o supružnicima iz neevropskih zemalja, oni moraju aplicirati za dozvolu sa kojom mogu živeti i raditi u Irskoj u sličnim uslovima.

Što se tiče državljana koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, kao što je to još uvek slučaj sa našim sugrađanima, oni moraju nabaviti radnu dozvolu sa kojom mogu da  nađu zaposlenje u Irskoj. Takođe se mogu dobiti tromesečne dozvole za visoko specijalizovane profesionalce, koji u tom slučaju dobijaju poziv na intervju za autorizaciju svojih veština. Više informacija je dostupno na https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/Employment-Permits/Employment-Permit-Eligibility/Highly-Skilled-Eligible-Occupations-List/. Na ovom spisku je moguće videti koja zanimanja i kvalifikacije su podložne dobijanju ove dozvole.

Radna dozvola za Irsku

Postoje neka opšta pravila koja se primenjuju na sve tipove dozvola za život i rad u Irskoj. Razlikuju se devet tipova radnih dozvola. Tu spadaju dozvole za visokospecijalizovane stručnjake, Critical Skills Employment Permitt, kao i opšta radna dozvola koja je zamenila kombinaciju radne dozvole i Zelene karte. Zahtev za izdavanje radne dozvole mogu zatražiti i kandidati i poslodavci, za razliku od nekih drugih zemalja, gde zahtev podnose isključivo poslodavci. Zahtevi se podnose u Sektoru za radne dozvole u Odseku za zapošljavanje, preduzetništvo i inovaciju, putem relevantne aplikacione forme (https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Jobs-Workplace-and-Skills/Empoyment-Permits/Application-Forms). Ako se lice već nalazi u Irskoj, a potrebno mu je prevođenje dokumentacije na engleski jezik, preporučuje se kontaktiranje ambasade njegove zemlje.

Obaveze poslodavca. Irski poslodavci koji žele da zaposle radnika koji ne dolazi iz zemlje koja pripada Evropskoj uniji takođe moraju da ispoštuju izvesnu procedure i ispune neke uslove i odredbe. Njihov posao mora biti legalno prijavljen u Irskoj, što znači da njihov prihod mora da bude prijavljen, a kompanija registrovana u Odseku za registraciju kompanija, CRO. Registracija se može proveriti na zvaničnom sajtu ove službe.

Poslodavac mora direktno da zaposli stranog državljanina, što znači da u Irskoj nisu prihvatljivi drugi načini angažovanja, odnosno, sve vrste posredovanja poput agencije za zapošljavanje, samostalnih agenata, drugih posrednika ili kompanija koje obavezuju na rad u drugoj firmi.

Obaveze kandidata. Potencijalni radnici koji dolaze iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, koji su dobili radnu dozvolu, moraju se upoznati sa zakonom o imigraciji. To znači da strani državljani moraju nabaviti vizu za ovu zemlju kako bi mogli da žive i rade u njoj. Sva lica moraju da se registruju u Službi za imigraciju (Više o tome ovdje).

Ukoliko je kandidatu odbijen zahtev za izdavanje radne dozvole, on ima pravo da zatraži privatni intervju. Kandidat može da zatraži revidiranje zahteva u periodu od 21 dan od odbijanja prvog zahteva.

Prava stranih radnika u Irskoj

Strani državljani koji legalno rade u Irskoj imaju identična prava vezana za zapošljavanje kao i irski državljani. Radna dozvola koju dobija strain državljanin iz zemlje van Evropske unije sadrži izjavu o pravima i poziciji radnika. Ta izjava sadrži sve informacije vezane za tok radnog ugovora i sve eventualne promene njegovog angažmana kod datog poslodavca. U izjavi se takođe nalaze detalji o plati, koja mora da ispoštuje zakone o minimalnoj dozvoljenoj naknadi, kao i o svim troškovima koji mogu biti uključeni u samu platu, kao što su, na primer, troškovi smeštaja. Poslodavac nema pravo na deo od minimalne zarade radnika niti mu je dozvoljeno da zadrži bilo koji od ličnih dokumenata radnika.

Pogledajte i ovo: