You are here: Home » Biznis & karijera » Proces Proizvodnje Peleta: Objašnjeno u Detalje

Proces Proizvodnje Peleta: Objašnjeno u Detalje

Peleti su male, cilindrične komade biomase, uglavnom proizvedene od drvene sječke ili piljevine. Kroz složeni proces, ovi elementi se koriste za stvaranje proizvoda koji ima široku primjenu, pogotovo u područjima grijanja i energije. Drugim rečima, peleti su zelena, obnovljiva opcija za ovakve potrebe.

Kao obnovljivi izvor energije, peleti su postali popularni izbor u mnogim zemljama širom svijeta. Zahvaljujući svojoj visokoj energetskoj učinkovitosti i niskim emisijama CO2, peleti su prihvatljivo ekološko rješenje za grijanje. Osim toga, njihova proizvodnja stvara ekonomski održivi ruralni razvoj, stvarajući radna mjesta i pomažući u obnovi šuma.

Izbor sirovina za proizvodnju peleta

Proces proizvodnje peleta počinje pažljivim odabirom sirovina koje su ključne za kvalitet krajnjeg proizvoda. Ovaj odabir ne samo da utiče na toplotne karakteristike peleta, već i na njihovu efikasnost sagorevanja i ekonomičnost proizvodnje.

Vrste drveta koje se koriste za proizvodnju peleta

Drvo je primarna sirovina za proizvodnju peleta, a odabir između tvrdog i mekog drveta zavisi od željenih karakteristika peleta:

 1. Tvrdi drvo: Vrste tvrdog drveta poput hrasta, javora i breze su popularne u proizvodnji peleta zbog visoke toplotne vrednosti. Ove vrste drveta pružaju veću gustinu energije, što rezultira efikasnijim i dužim sagorevanjem. Tvrdi drvo je također otpornije na trošenje, što znači manje prašine i otpada tokom proizvodnje i transporta peleta.
 2. Meko drvo: Meko drvo kao što su bor i smreka često se koristi zbog svoje dostupnosti i niže cene. Mada meko drvo ima nešto nižu toplotnu vrednost u poređenju s tvrdim drvetom, ono ima prednosti poput bržeg vremena sagorevanja i često proizvodi više toplote na brzinu, što može biti idealno za kratkotrajno grejanje.

Ostali biomaterijali koji se mogu koristiti

Diverzifikacija sirovina za proizvodnju peleta proširuje mogućnosti upotrebe i smanjuje zavisnost od jednog izvora materijala:

 1. Poljoprivredni ostaci: Kukuruzna svila, ljuske od pšenice i ostaci soje su sve češći izbori za proizvodnju biomasnih peleta. Ovi materijali su obično sporedni proizvodi poljoprivredne proizvodnje i mogu se efikasno iskoristiti, smanjujući otpad i doprinoseći ekološkoj održivosti.
 2. Industrijski nusproizvodi: Ostaci papira i kartona takođe se mogu preraditi u pelete. Korišćenje ovih materijala pomaže u smanjenju industrijskog otpada i promoviše reciklažu.

Priprema sirovina

Proces čišćenja i sortiranja sirovina

Pre nego što sirovine uđu u proizvodni proces, one moraju biti adekvatno očišćene i sortirane. Ovaj korak je ključan za sprečavanje oštećenja opreme i osiguranje kvaliteta krajnjeg proizvoda:

 • Uklanjanje stranih materijala: Sve nečistoće kao što su kamenje, plastika ili metalni delovi moraju biti odstranjeni kako bi se spriječilo oštećenje mašina za usitnjavanje i peletiranje.

Sušenje sirovina

Da bi peleti bili kvalitetni i energetski efikasni, sirovine moraju biti suve:

 1. Mašine za sušenje: Ove mašine efikasno smanjuju vlažnost sirovina na optimalnih 10% do 20%. Kontrola vlažnosti je ključna jer previše vlage može uzrokovati probleme pri sagorevanju peleta.
 2. Prirodno sušenje: U nekim slučajevima, sirovine se mogu sušiti prirodno na otvorenom, koristeći sunčevu energiju, što može biti ekonomičniji pristup, ali je vremenski zahtevniji.

Obrada sirovina

Proces usitnjavanja sirovina

Usitnjavanje sirovina u manje komade ključno je za efikasnost proizvodnje peleta:

 • Povećanje površine: Usitnjavanjem se povećava površina sirovina, što olakšava kasniju ekstruziju i formiranje peleta.

Značaj granulacije u proizvodnji peleta

Granulacija sirovine je finalni korak u pripremi pre peletiranja:

 • Definisanje veličine peleta: Pravilno odabrana granulacija osigurava uniformnost peleta, što je ključno za konzistentnost sagorevanja i efikasnost grejanja.

Kroz sve ove faze, preciznost i pažnja na detalje su esencijalni za proizvodnju kvalitetnih peleta koji će efikasno zadovoljiti energetske potrebe potrošača.

Proces Proizvodnje Peleta: Objašnjeno u Detalje

Proces peletiranja

Proces peletiranja igra ključnu ulogu u pretvaranju različitih sirovina, kao što su drveni ostaci, u kompaktne pelete koji se koriste kao gorivo, stočna hrana ili u druge svrhe. Da bismo razumeli kako funkcioniše mašina za peletiranje i kako se upravlja kvalitetom konačnog proizvoda, detaljnije ćemo razmotriti svaki aspekt procesa.

Kako funkcioniše peletir mašina

Peletir mašina koristi kombinaciju visokog pritiska i toplote za oblikovanje peleta. Sirovine kao što su piljevina, slamka ili drugi biološki materijali uvode se u mašinu, gdje mehanički valjak vrši pritisak na materijal. Ovaj pritisak generiše toplotu bez spoljnog izvora, što dovodi do topljenja lignina, prirodnog polimera prisutnog u drvetu, koji deluje kao prirodno lepilo.

Proces u koracima:
 1. Priprema sirovina: Sirovine se usitnjavaju do potrebne veličine.
 2. Sušenje sirovina: Sirovine se suše do željene vlažnosti, obično oko 10-15%.
 3. Peletiranje: Sirovine se uvode u peletirku, gde se pod visokim pritiskom i toplinom oblikuju u pelete.
 4. Ljepljenje: Toplina oslobađa lignin iz drva, koji pri stvrdnjavanju drži pelet zajedno.

Parametri koji utiču na kvalitet peleta

Kvalitet finalnog peleta može varirati zavisno od mnogih faktora:

 • Vrsta i količina sirovina: Različite vrste drva imaju različite količine lignina, što može uticati na kvalitet peleta.
 • Vlažnost sirovina: Idealna vlažnost sirovina je ključna za efikasno peletiranje.
 • Temperatura i pritisak u peletirki: Ovi parametri moraju biti optimizovani za svaku vrstu sirovine kako bi se osiguralo pravilno oslobađanje lignina i formiranje čvrstih peleta.
 • Veličina granula: Finije granule omogućavaju bolje mešanje i lakše peletiranje.

Hlađenje i pakovanje peleta

Nakon peletiranja, pelete je potrebno ohladiti pre pakovanja kako bi se stvrdnuli i kako bi se smanjio rizik od samozapaljenja. Hlađenje se obično vrši pomoću hladnog vazduha. Proces hlađenja takođe pomaže u odvođenju ostatne vlažnosti, čime se pelete čine stabilnijim i dugotrajnijim.

Jednom ohlađeni, peleti se pakuju u vreće, kontejnere ili se skladište u silosima. Pakovanje treba osigurati da peleti ostanu suvi i čisti. Skladištenje na suvom i hladnom mestu je esencijalno za očuvanje kvaliteta peleta.

Kontrola kvaliteta proizvedenih peleta

Postoje specifični standardi koji definišu kvalitet peleta, uključujući međunarodne norme poput onih koje postavlja Evropski komitet za standardizaciju (CEN). Ovi standardi pokrivaju različite aspekte peleta, kao što su dimenzije, vlažnost, gustoća, sadržaj pepela i energetska vrednost.

Da bi se osiguralo da peleti ispunjavaju ove standarde, provode se različiti testovi. Testovi uključuju analizu vlažnosti, mjerenje sadržaja pepela, proveru energetske vrednosti i testove fizičke čvrstoće peleta. Kontinuirano testiranje je ključno za održavanje konsistentnosti kvaliteta peleta i za zadovoljavanje očekivanja potrošača.

Zaključak

Kroz ovakav članak, jasno je da postupak proizvodnje peleta ne podrazumijeva samo pretvaranje drvene biomase u male cilindre. To je složen proces koji uključuje izbor sirovine, njenu pripremu, obradu, peletiranje, hlađenje i pakiranje.

Budućnost tržišta peleta izgleda jako obećavajuće. Kako društva nastoje smanjiti svoje ovisnosti o fosilnim gorivima, potražnja za obnovljivim izvorima energije kao što su peleti će vjerojatno nastaviti rasti.

Pogledajte i ovo: