You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena Stefan

Poreklo i značenje imena Stefan

Ime ne čini čoveka, baš kao što ga ne čini ni odelo iz čuvene izreke, mogli bismo reći, no da li je to baš sasvim tačno?

Naša imena su deo nas samih i deo našeg identiteta. Najdraži nas oslovljavaju po našem imenu, prijatelji, pa i oni drugi nas po njemu pominju i dozivaju.

Pojedina imena nam postanu draga samo zato što ih nosi neka voljena osoba ili neko ko nam se dopada, naši idoli i uzori. Činimo li onda mi imena, da obrnemo poslovicu?

Verovatno je tačno i jedno i drugo. Imena, sama po sebi, mogu značiti svašta i mogu prenositi moćnu simboliku. Imena imaju mnoga značenja, kako ona očigledna, kojima se bave stručnjaci i učenjaci, a tako i ona više intimna i ličnija.

Kada razmišljamo o tome kako da nazovemo dete, mi obično imamo na umu neku lepu nameru.

Želimo, na primer, da naše dete izraste u dobru, plemenitu i dragu osobu. Želimo da nam sin bude snažan i hrabar, ćerka graciozna i odvažna.

Želimo da nam deca budu pametna, poštena, da budu stamena i spremna za životne izazove, da poštuju porodičnu tradiciju, da budu slobodnog uma i duha i tako dalje. Nekada nam ime samo od sebe ‘sine’, kada prvi put ugledamo svoje dete.

U nekim slučajevima posebne okolnosti rođenja mogu da utiču na izbor imena. Pa, mnoga slavna i stara imena, poput onih biblijskih, nastala su upravo po tom principu.

Recimo, ime Jakov je nastalo od reči ‘peta’, što to ime zapravo i znači, jer se Jakov, pri rođenju, uhvatio za petu svog brata blizanca.

Ima imena koja se mogu prevesti kao ‘dar od Boga’, što takođe nekad objašnjava na čudesne okolnosti, odnosno uslišene molitve, ako roditelji nisu mogli da imaju dete duže vreme. Danas ćemo govoriti o još jednom starom i širom sveta popularnom imenu, o imenu Stefan.

Poreklo i značenje imena Stefan

Ime Stefan je dosta prisutno u našem narodu, a ono prati našu istoriju i tradiciju. Ovo ime su nosili vladari iz loze Nemanjića; među njima su nam svakako najpoznatiji Stefan nemanja i njegov sin kralj Stefan Prvovenčani.

No, pre njih, svakako treba pomenuti i Svetog Stefana, o kome ćemo nešto više reći u nastavku.

Ime Stefan važi, između ostalog, za jedno od najrasprostranjenijih muških imena u čitavom svetu. Pa kako i ne bi bilo, kada mu je i samo značenje lepo, zvučno i moćno.

Naime, ime Stefan je ime grčkog porekla, a ono je izvedeno od grčke reči stefanos, Στέφανος, koje znači ‘kruna, venac’. Tako je Stefan onaj koji je ovenčan, krunisan.

Naš srednjevekovni vladar Stefan Prvovenčani je nosio svoju kraljevsku krunu već i u samom svom imenu; nadimak Prvovenčani se odnosi na sam čin krunisanja za prvog srpskog kralja.

Ime Stefan je od davnina prisutno u hrišćanskim narodima i tradiciji i veoma često i van tih okvira.

Značenje samog imena, krunisan ili ovenčan, u veoma je tesnoj vezi sa pojmom vere i simbolom venca. Zbog čega je to tako?

U hrišćanskoj tradiciji je mnogo simbola, no neki se ističu među njima. Tako venac ima izuzetno važno značenje. On predstavlja nadu i večni život.

Puno je običaja i rituala koji sadrže venac kao jedan od atributa. Po nekim običajima, deci se stavlja venac na glavu prilikom krštenja, nevesta obično nosi venac na glavi, a kada ispraćamo preminulog sa ovog sveta, stavljamo mu venac u znak poslednjeg pozdrava. Venac je simbol vere, nada i novog početka.

Ime Stefan, kod nas često i u varijanti Stevan, raširilo se svetom pre svega poimenu hrišćanskog sveca Svetog Stefana, Stefana Prvomučenika.

U našoj staroj dinastiji Nemanjića, svi su vladari ovo ime dodavali svom, jer je ono, kao takvo, označavalo titulu, zbog svog značenja – krunisan, okrunjen, ovenčan. U svakom slučaju, ono jeste ime dostojno vladara. Ne samo da su ga nosili vladari, poput kraljeva, već i duhovne vođe.

Mnoge pape, poglavari Rimokatoličke crkve takođesu nosili ime Stefan. Zbog svoje jasne i snažne, slavne simbolike, ovo ime je sasvim sigurno omiljen izbor mnogim roditeljima.

Stefan je obično na listi najpopularnijih muških imena kod nas, a nešto ređe u obliku Stevan.

Podaci kažu da je pre nekoliko godina baš ovo ime bilo na drugom mestu po popularnosti u glavnom gradu Srbije.

Ime Stefan na drugim jezicima

Ime Stefan je, kao što smo rekli, prisutno širom planete i jedno je od omiljenih muških imena. Ipak, ono je doživelo i izvesne transformacije u zavosnosti od toga u kojoj zemlji, kom narodu ili na kom jeziku se upotrebljava.

Kod nas, ime Stefan je prisutno u više varijanti, a to su Stevan, Stevica i Stevo, zatim Stepan i Stepa.

Takođe, iz njega su izvedene i ženske verzije imena, poput Stefana, Stefanija, Stevana i Stevanija. U Crnoj Gori je prisutan oblik Šćepan ili Šćepo. U Hrvatskoj su to Stjepan, Stipan i Stipe.

Slovenci ovo ime nadevaju u obliku Štefan, dok je to kod Mađara Ištvan. U engleskom jeziku je ime srodnije izvornom i glasi Steven ili Steve, to jest Stiven, Stiv. Kod Italijana je ono veoma slično originalu i glasi Stefano.

Rusi imaju oblike Stefan i Stepan. Zanimljiva je francuska varijanta imena koja glasi Étienne, odnosno Etjen. Kod Španaca je Stefan Esteban.

Sveti Stefan Prvomučenik

Sveti Stefan je jedan od najvažnijih svetaca u hrišćanskoj tradiciji. On je bio prvi mučenik postradao za veru i važio je za izuzetno mudrog i elokventnog čoveka.

Bio jedan od sedmorice đakona, to jest , prvi od njih, pa tako nosi i naziv arhiđakon.

Kako je Stefan bio poznat po svojim vrlinama, privukao je na sebe pažnju i onih koji takvima nisu želeli dobro; Stefan je tako bio optužen za bogohuljenje i osuđen na smrt kamenovanjem.

Ono što se potom dogodilo je uticalo na to da Stefan postane naširoko poštovan i voljen među Hrišćanima.

Stefan pri izvršenju kazne nije molio za sopstveno spasenje, već za spasenje onih koji su ga kažnjavali, jer je njima, kao ljudima koji čine loše delo, zapravo potreban spas. Nemoj ovaj greh nad njima držati, Gospode, molio se optuženi i kažnjavani Stefan.

Zbog ovoga čina njega smatramo prvim hrišćanskim mučenikom. Sveti Stefan se zbog ovoga slavi odmah posle Božića.

Još u staro doba je ime Stefan bilo veoma popularno, a posebno su ga davali dečacima u doba srednjeg veka, kao ime vredno i zaslužno poštovanja.

Do toga je došlo zato što se biblijska priča o prvom mučeniku najviše pronosila baš u doba srednjeg veka.

Tako se i ime Stefan primilo u mnogim jezicima i dobilo svoje prepoznatljive varijante. No, u bilo kom obliku da ga sretnemo, ime Stefan ima jednako značenje.

Pogledajte i ovo: