You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena Petar

Poreklo i značenje imena Petar

Da li znate šta znači vaše ime? Imena imaju neverovatnu moć, jer ona jesu nešto po čemu nas ljudi pamte.

Da, tačno je da mnogi od nas neće baš zapamtiti nečije ime pri prvom upoznavanju, osim ukoliko ono nije dovoljno neobično slušaočevim ušima.

Mi obraćamo pažnju na mnogo drugih stvari, pored imena, no ipak, ime je ono kako će nas negde zabeležiti, kako će nas dozvati ili pričati o nama.

Ne možemo baš reći da čoveka čini samo njegovo ime, ali čovek od može od svog imena učiniti mnogo.

Ne kaže se bez razloga da neki svoje ime gradi, odnosno da svako treba da izgradi sopstveno ime. Šta to znači, kada već imamo ime koje su nam naši roditelji nadenuli ili ime dobijeno na neki drugi način?

Graditi ime znači učiniti da ono bude važno, da naše ime, koje god da je, nešto znači. Ne mora ono značiti čitavom svetu, dovoljno je da znači nama i našim bliskim ljudima.

Kada ljudi lepo pričaju o vama i vašem imenu i ono nekako postane drago. Znamo puno primera u istoriji imena koja su proslavljena zato što su ih nosili znameniti i zaslužni ljudi, a znamo i ona koja nisu tako omiljena, upravo jer su njihovi nosioci bili ljudi koji su na ovaj ili onaj način izazivali strah, odbojnost ili gnev.

Lična imena su važna. Razmislite, uglavnom ne imenujete ništa bez nekog razloga. Detetu ćete dati ime koje treba da ga na neki način zaštiti ili ime koje će mu dati snagu, ili ono koje nastavlja tradiciju.

Svom kućnom ljubimcu ili čak nekom omiljenom predmetu  daćete ime koje vama nešto znači, za koje mislite da odgovara. Imenovanje je jedan divan i uzajaman proces.

Davanje vlastitog imena starije je, izgleda, i od civilizacije. No, kao civilizacijska tekovina, naše ime čini nas osobom prepoznatom u društvu i u svetu.

Poreklo i značenje imena Petar

Mi danas govorimo o vlastitim imenima koja mogu imati najrazličitija značenja, sentimentalna, veoma intimna ili neka druga, najčešće u vezi sa izvornim značenjem samog imena.

Govorićemo o muškom imenu Petar, sigurno jednom od najrasprostranjenijih imena u svetu.

Ime Petar je veoma staro i vezano je za biblijsku priču, pa ga najčešće povezujemo upravo sa Novim Zavetom. Značenje ovog imena je veoma jasno i ono izvorno potiče iz grčkog jezika.

Ime Petar je izvedeno iz grčke reči petros, Πέτρος, što u direktnom prevodu znači ‘kamen’ ili ‘stena’. Petar je ime sa korenima duboko u hrišćanskoj tradiciji, što ga čini veoma popularnim i čestim muškim imenom u raznim zemljama.

Ime Petar vezujemo za Svetog Petra, jednog od dvanaest Hristovih apostola, a bio je i brat Svetog Andrije. Prema predanju, ovaj se apostol nije po rođenju zvao Petar, već je to ime dobio od samog Isusa Hrista.

Zvao se Simeon, a Isus ga je nazvao Petrom, želeći da naznači njegovu ulogu kao kamena temeljca hrićanske Crkve. Tako je Sveti Petar još poznat i po svoja oba imena, kao Simeon Petar. Odatle ovo poznato ime, a i njegova popularnost. Puno toga vezano za ovog sveca doprinelo je slavi njegovog imena.

Simeon Petar je ne samo utemeljivač hrišćanske crkve kao institucije, odnosno kamen temeljac, čvrsta i postojana stena na kojoj je Crkva sagrađena, nego je i prvi papa, prema rimokatoličkoj tradiciji.

Svetom Petru je Isus Hrist predao ključeve nebeskog carstva, i upravo je to onaj Sveti Petar koga vernici treba da sretnu na vratima nebeskog raja.

Osim toga, ovaj je lik najčešće pominjana figura u Novom Zavetu, posle, razume se, samog Isusa Hrista.

Nisu sva shvatanja o Svetom Petru istovetna, u zavisnosti od konfesije, no, njegovo ime ima jednako značenje. Petar znači nepokolebljiv, čvrst kao stena, koji odoleva, koji je temelj.

Od perioda srednjeg veka pa nadalje, ime Petar postaje učestalo i popularno širom evropskog kontinenta. Možemo da kažemo da je ono jedno od bezvremenih imena, a nalazimo ga u različitim zemljama i jezicima, u više varijanti i oblika.

Kod nas je veoma popularno, kao i u našem podneblju generalno. U drugim zemljama sveta takođe je prilično često. Zanimljiva su ženska imena koja su kod nas izvedena iz muškog imena Petar.

Najčešći oblik je Petra, ali su tu i Petrana, Petrija, Petrunka, Petruša, Petruška i Perka.

Postoje i različite varijante muškog imena, poput Pera i Perica, zatim Periša, Petronije, Perko, pa i Petrašin i Petrić. Sva ova imena su samo varijante izvornog imena Petar, te stoga sva imaju isto značenja.

Nadimaka i skraćenih oblika imena Petar ima u našem, pa i u skoro svim ostalim jezicima gde je ono zastupljeno. Peca je verovatno najčešći nadimak kod nas.

U Španiji je Petar Pedro, isto kao i u Portugaliji, dok je čest oblik Pere zastupljen u katalonskom. Piter (Peter) je svima poznata varijanta sa engleskog govornog područja. Na francuskom je to Pjer odnosno Pierre. Kod Italijana srećemo ime Piero, Pietro i Pier.

Na engleskom je takođe prisutno i u obliku Pirs, to jest Piers. Péter je oblik koji ćemo pronaći kod naših suseda u Mađarskoj. U Norveškoj, Danskoj i Nemačkoj je prisutan oblik Peer.

Na češkom je to Petr, a na ruskom Pjotr, slično kao i na poljskom. Zanimljiva je švedska varijanta Pär, te i nama možda neobična finska veruika Pekka. Nešto drugačiji oblik potiče iz armenskog i glasi Bedros.

Petar II Petrović Njegoš

Mnogo je poznatih ličnosti sa imenom Petar prošlo kroz našu istoriju, te u njoj ostavilo velikog traga.

Pomenućemo jednu od takvih ličnosti, srpskog pravoslavnog vladiku i poglavara stare Crne Gore i Brda, te jednog od najvećih i najznačajnijih srpskih filozofa i pesnika.

Izuzetno je važno govoriti o njegovom filozofskom i pesničkom stvaralaštvu, jer je ova istinska stena od čoveka, pesnika i velikog mislioca ostavila izuzetnog traga u misli i stvaralaštvu našeg podneblja.

Njegoševo najpoznatije delo je epska poema “Gorski Vijenac”, a svakako je važno pomenuti filozofsko-religijsko delo “Luča Mikrokozma”, te dela “Lažni car Šćepan Mali” i “Ogledalo Srpsko”.

Petar II Petrović Njegoš je bio poglavar srpskog naroda u crnoj Gori, i verski i svetovni. Zaslužan je za modernizaciju društva, što se ogledalo u otvaranju škola, osnivanju sudskih institucija, građenju puteva.

Modernizacija je teško išla u kulturno zaostaloj sredini kojom je Njegoš vladao, sredini nasleđa starog doba i otežavajućih istorijskih okolnosti. Kako je sam Njegoš govorio,smatrao je da je bio ‘vladar među varvarim, ali varvarin među vladarima’.

Veliki rodoljub,Petar II Petrović Njegoš je bio čovek koji je svoj narod želeo da okrene ka modernom dobu.

Njegoš je kanonizovan i u red svetitelja je njegov ime uvedeno kao Sveti Mitropolit Petar Drugi Lovćenski Tajnovidac.

Pogledajte i ovo: