You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena Nikola

Poreklo i značenje imena Nikola

Šta se krije iza vašeg imena? Koliko vekova istorije i najrazličitijih kulturnih tokova je sadržano u imenu koje nosite? Naša imena su čarobna, mada će vam to možda zvučati kao neka romantična priča.

No, ipak je tako. Reč je oduvek imala moć, a čak se i u Bibliji kaže ‘u početku beše Logos’, odnosno ‘reč’.

Nema veze da li vi verujete u Boga i kojoj veroispovesti pripadate. Imenovanje je svojstveno čitavom ljudskom rodu.

Mi osmišljavam ovaj svet u kome živimo, tako što stvarima, drugim bićima, raznim konceptima, i pojavama, najrazličitijijm entitetima i, naravno, drugim ljudima, dajemo imena.

Vlastita imena su ono o čemu mi danas govorimo. Ona su i sama povezana sa drugim pojmovima i vezana za najraztličitije ideje koji se čovek može setiti. Imena su simbolična i u njima je sadržano puno značenja, koja su namerena da nam daju izvesnu moć.

Zašto moć i kakva je to moć zapravo? Zašto kažemo da su imena moćna? Na primer, ime može da se odnosi na neku silovitu i snažnu prirodnu silu. Ili na životinju koja već i sama simbolizuje snagu, neustrašivost i tako dalje.

Ako se osvrnemo na neku drugu stranu, te imena povežemo sa božanstvima, sa religijom i sa tradicijom, moć je jasna.

Ne samo da mi uoitavamo značenja u ime, već i ona u nas nekako učitavaju određeno značenje. Postoji jedna ltinska izreka, koja glasi ‘ime je znak‘.

Naravno, to nikako ne znači da mi moramo i treba jedino da odražavamo ono što naše ime izvorno znači. Ne kaže se bez razloga da svaki čovek treba da izgradi svoje ime.

Danas pričamo o jednom od najpopularnijih i najsnažnijih muških imena, o Nikoli.

Poreklo i značenje imena Nikola

Muško ime Nikola je poteklo iz grčkog jezika, a originalno ime glasilo je Nikolaos (Νικόλαος). Ime Nikolaos, pak, izvedeno je iz starih grčkih reči nike i laos, koje označavaju pojmove pobede i naroda.

Tako se konačno ime Nikolaos prevodi kao ‘pobeda naroda’. Ovo je bilo izuzetno popularno ime u starom svetu i dosta pre pojave hrišćanstva, sa kojim se ubrzano raširilo, pa dobilo i svoje druge oblike, u drugim jezicima. Ono je bilo sasvim uobičajeno u prethrišćansko doba.

Tokom srednjeg veka, ime se raširilo ponajviše zahvaljujući liku Svetog Nikole, odnosno Nikole Mirilikijskog, koji je vladao biskupom Mira, u IV veku, mestom u savremenoj Turskoj.

Lik Svetog Nikole Mirilikijskog je okružen mnogim legendama, a bio je veoma obožavan od strane kako Istočne, a tako i Zapadne Crkve. O Svetom Nikoli reći ćemo i nešto više u narednim poglavljima.

Kod nas je ime Nikola veoma prisutno, dok je i sam svetac izuzetno rado slavljen; zapravo je jedna od najzastupljenijih krsnih slava. U istom je obliku prisutno i u susednoj Hrvatskoj, a oba su istoga porekla.

Ženske varijante imena takođe nisu nepoznate i neuobičajene, poput Nikoline i Nikolije, a možemo sresti i varijantu Nikoleta.

Vekovima je ovo ime prisutno u našim krajevima, ali i u drugim zemljama. Možemo slobodno da kažemo da je Nikola zaista jedno upečatljivo i vanvremensko ime.

Mnoge poznate Nikole su obeležile našu istoriju i podneblje, a neki od njih i čitav svet. Na primer, čuveni srpski državnik i političar Nikola Pašić, te nadaleko poznat i svetski slavni naučnik Nikola Tesla, za čije ime se zna širom čitave planete.

Pre toga, pomenimo u kojima se oblicima ime Nikola sreće kod nas, od kojih su neki i nadimci.

To su i  Kolja i Nikolaj, izvedeni iz ruskog, zatim Nikša, Nikica, pa i Nidžo i Kole. Zanimljivo je da se u drugim jezicima ovo ime često sreće u obliku sa početnim slovom M, umesto N.

Ime Nikola na drugim jezicima

Na primer, na slovenačkom ovo ime možemo naći u obliku Miklavž, kod Mađara kao Mikloš.

Zanimljivo je da u ukrajinskom jeziku nailazimo na Mikolu i Mikolaja. Mikula je oblik koji se može sresti i u hrvatskom. Mikulaš se reće u češkom, a Mikolajos na litvanskom. Kod Italijana je Nikola zastupljeno ime u obliko Nicola, Nicolo ili Niccolo.

U francuskom je tu Nicolas, isto kao i u španskom. Nicholas je najčešći oblik koji srećemo na engleskom govornom području. Na holandskom je to Nicolaas, dok je kod Portugalaca Nicolau.

U Rusiji je populrano ime Nikolaj, kao što smo pomenuli, uz kratki oblik kolja. Ime Nikola je takođe i jedno koje ima mnogo kratkih varijanti i izvedenih nadimaka.

Neki od njih su Nik, Niko, Nici, Niggi, Kiko.Koko. Col, pa i Colin, a takođe i Klaas, Clau i Claus.

Sasvim smo sigurnio da vas je poslednji nadimak podsetio na omiljenog Deda Mraza, na engleskom Santa Claus.

Prema nekim tumačenjima lik Deda Mraza je zapravo sam Sveti Nikola.

O Svetom Nikoli i Deda Mrazu

Sveti Nikola Mirilikijski, još poznat i kao Nikola Čudotvorac, jedan je od najmasovnije proslavljanih svetitelja kod nas. Slavimo ga kao Nikoljdan, 19. decembra. Na Zapadu je poznat kao Saint Nikolaus ili kao Santa Claus.

Ovaj je praznik izuzetno omiljen, a ponajviše u krajevima Zapadne Evrope, budući da se vezuje za darivanje.

Značaj praznika je višestruk; istina je da je danas veoma komercijalizovan, no on i dalje čuva svoj izvorno hrišćanski dobrotvorni karakter. Kako je došlo do Deda Mraza?

Deda Mraz je zapravo spoj dva svetitelja sa istim imenom. Jedan je Nikola Čudotvorac, a drugi je Nikola iz Siona.

No, isprepletane legende stvorile su od ova dva sveta lika jednu mitsku figuru, za koju se smatralo da izvodi čudesa, poput zauzdavanja velike oluje ili oživljavanju ljudi.

Sveti Nikola takođe važi za velikog dobrotvora i pomagača, zaštitnika koji siromašnima daruje zlatnike i čuva ih od nemaštine.

Legenda o siromašnom ocu sa tri ćerke, kojima je Sveti Nikola noću ostavljao zlatnike, prerasla je upravo u mit o zaštitniku dece, te otuda i verovanje da on deci donosi poklone. Osim toga, Sveti Nikola je veoma poštovan i kao zaštitnik putnika, a posebno moreplovaca.

U svakom slučaju, ova čudesna mitska figura sigurno je doprinela i velikoj popularnosti imena Nikola.

Nikola Tesla

Za kraj ćemo pomenutijednu veoma značajnu lučnost koja je nosila upravo ime Nikola, a potiče sa našeg podneblja.

Hrvatsko američki fizičar srpskog porekla, Nikola Tesla je bio pravo čudo od čoveka. Zaslužan je za više od sedam stotina genijalnih patenata u svetu!

Ovaj genije je svojim revolucionarnim otkrićima, poput naizmenične struje, promenio svet i svakako je jedan od Nikola čije će se ime pamtiti.

Nikola Tesla važi za jednog od najznačajnijih naučnika čitavog dvadesetog veka. Futurističke ideje koje nam je ovaj genijalni naučnik ostavio u amanet i danas su velika inspiracija savremenim istraživačima.

Smatralo se oduvek da je Nikola Tesla, čovek izuzetnog uma i koeficijenta inteligencije, zaista bio čovek daleko ispred vremena u kome je živeo.

Pogledajte i ovo: