You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena Jakov

Poreklo i značenje imena Jakov

Lična imena su veoma važna. Naravno, po njima nas ljudi poznaju, o nama govore najčešće pominjući naše vlastito  ime.

Ime na izvestan način čini da budemo prisutni u društvu. Ono je vezano za naše prezime, te tako naše ime i prezime služe i da nas društvo i sistemi prepoznaju kao pojedinca.

Sama prva imena imaju višestruki značaj i vrednost, ponajviše u sentimentalnom smislu.

Znate i sami kako vam neko ime postane drago, zato što ga je nosila ili ga nosi neka osoba koja vama nešto znači. To može da bude i neko blizak, ali i neka figura kojoj se divite.

Imenovanje je veoma stara dosciplina, da je tako nazovemo. Imenovanjem čovek osmišljava svet, a ljudima daje identitet.

Pre civilizacijskog doba čovek je davao imena bićima, stvarima, silama u svom svetu, dolazeći do novih i novih pojmova na razne načine.

Ovde govorimo o pojmovima, dok su vlastita i lična imena jedna posebna priča. Ona imaju još već značaj, upravo zato što su lična.

Retko ko će detetu nadenuti ime tek tako, otprilike. Svako ime nešto znači, te tako i davanje imena uvek ima i neku posebnu simboličku vrednost ili je bar tako najvećem broju slučajeva.

Poreklo i značenje imena Jakov

Kada govorimo o imenima koja imaju dugu istoriju i posebnu vrednost, često je reč o biblijskim imenima, a tako je barem u zemljama u kojima preovladava hrišćansko stanovništvo ili još šire, koje je pod uticajem abrahamskih religija.

Ime Jakov je jedno od biblijskih imena, veoma je staro i dosta rasprostranjeno u svetu, ali u različitim varijantama, pa ga možda nekada i nepovezujemo sa izvornim imenom koje potiče iz starohebrejskog.

Ime Jakov potiče od hebrejske za petu, odnosno termina koji se doslovno prevodi kao ‘peta’. A zašto baš peta, o tome pripoveda biblijska priča o rođenju proroka Jakova.

Naime, prema ovoj pripovesti, Jakov je bio sin Isaka i Rebeke; zapravo, mlađi od blizanaca. Priča kaže da se Jakov, kako bi se rodio, uhvatio za petu svog brata Esava, te su ga zbog toga nazvali Jakov, odnosno ‘peta’.

Mlađi Jakov trebalo je da odigra veoma važnu ulogu u svom životu. Njegovoj majci Rebeki sam Gospod Bog je poručio da će mlađi od dvojice sinova biti snažniji, te da će stariji brat da služi mlađem.

Rebeka je bila više naklonjena svom prorokovanom mlađem sinu, dok je otac više privrženosti osećao prema Esavu, starijem bratu. Za Jakova vezujemo i lukavstvo, jer je on, kako priča kaže, zapravo preoteo pravo prvorođenog od svog starijeg brata.

Njihov otac, koji je bio slep, kada je trebalo da blagoslovi prvorođenog sina, to je zapravo učinio nad Jakovom, koji je kleknuo pred oca za blagoslov, umesto svog starijeg brata Esava.

U svakom slučaju, Jakov je posle postao veliki prorok i treći po redu patrijarh jevrejskog naroda.

Zbog ovog lukavstva koje je Jakov izveo, ovo se ime nekada povezuje  sa još jednim značenjem, a to je glagol koji se odnosi na zamenu.

U nekim izvorima naći ćemo i da ime Jakov znači ‘Bog štiti’. Ipak, priča koja vezuje ime Jakov za deo tela koji znamo kao petu ima nešto više smisla, ako se osvrnemo na biblijsku priču o rođenju ovog proroka.

Jakov je latinska varijanta hebrejskog Jakow, to jest יַעֲקֹב u original, dok je ovo ime vezano za reč akev, to jest עָקֵב, što u bukvalnom prevodu znači upravo ‘peta’. No, bez obzira na etimologiju, ime Jakov je dosta rašireno u svetu i možemo ga čuti u različitim varijantama.

Na primer, možda to niste znali, ali ime Džejms (James) takođe je jedna varijanta ovog imena. Iz istorije su nam pojedini škotski kraljevim kao i engleski, poznati baš po ovom imenu.

Kada je reč o našem podneblju, ovo se staro biblijsko ime pojavilo u balkanskim krajevima tokom poznijeg srednjeg veka, a dosta je menjalo i varijante.

Tako su od izvornog oblika Jakov nastala i druga imena za koja ste sigurno čuli, a to su Jakša, Jaša, pa zatim Jaketa, Jakota, Jakub i drugi varijeteti. Tako je i u drugim zemljama, gde je ovo ime dobilo nove oblike. A sve je to počelo od Esavove pete.

Prorok Jakov, koji je proslavio ovo ime, kasnije je nosio drugo, Izrael i tradicionalno se smatra praocem jevrejskog naroda. Njegovih dvanaest sinova bili su rodonačelnici dvanaest plemena Izraela.

Ime Jakov u drugim jezicima i narodima

Ime Jakov je takođe veoma prisutno i u muslimanskoj tradiciji, gde se nalazi u varijanti Jakup ili Jakub. Značenje imena je sasvim identično.

U islamskoj tradiciji, Jakub je jedan od dvadesetpetorice poslanika Alaha, a u Svetoj Knjizi Kuranu pominje se šesnaest puta.

Proroci islama su i  njegovi deda, otac, ujak i sin, Ibrahim, Ishaki, Ismail i Jusuf. Ime Jakov kod nas možda nije baš toliko popularno kao pojedina druga, no nije ni zanemarljivo.

Kada je reč o engleskom govornom području, tamo je ime prisutno u svom osnovnom obliku Džejkob, odnosno Jacob u originalu i ovo ime je veoma popularno.

No, kao što smo već pomenuli i takođe izuzetno popularno i često ime Džejms, takođe je zapravo samo još jedna varijanta imena Jakov.

Rekli smo da je biblijski Jakov praotac izraelskih plemena. Isto tako, samo ime Jakov je, može se reći, otac mnogih imena rasporostranjenih širom sveta. Neka od njih i ne liče na izvorno ime.

U nemačkim dijalektima i srodnim germanskim jezicima možemo ga naći u puno varijanti. Na primer, na bavarskom je to Jaggl, Joggl ili Jagge. U Holandiji su to Jacobus, Jaap, Jaak, ‘obično’ Jakov, ali i varijante Sjaak, Koos, Kobus i Kobe.

Na engleskom jeziku imamo osim James i Jacob, još i skraćene varijante poput Jimmy, Jim, Jaime i Jamie, Jack, Jake. Na Jidišu su to Jankev, Jankl, Yankel i Jankele. Imamo ime Jakov čak u Farsi jeziku i ono je slično originalu, Jákup.

Kod Finaca nailazimo na oblik Jaakko, a kod Estonaca Jaagup i Jaak. Na Francuskom jeziku to je Jacques, koje čitamo kao Žak.

Zanimljive su galicijske verzije ovog imena, a one glase Xacobe, Xaime (čitamo ih sa slovom ‘h’, kao i španske varijante, poput Jaime), zatim neobično Santiago i Iago, verzije koje u prvom trenutku sigurno ne asociraju na Jakova.

Sličan je slučaj sa škotskim galskim Seamus i Hamish, te irskim Seamus. Italijanska je verzija nešto prepoznatljivija, a sigurno ste čuli i za ime Giacomo ili Jacopo. U ruskom jeziku tu su Иаков, Яков, Якоб, Жеков, Яша.

Pomenućemo još i španske varijante, a to su Jaime, Iago, Yago, Thiago, Tiago, pa i Diego. I u španskom je prisutna varijanta Santiago, a ona u doslovnom prevodu znači Saint James, pa bismo mogli da kažemo i Sveti Jakov.

Pogledajte i ovo: