You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena David

Poreklo i značenje imena David

Ljudi su od davnina davali jedni drugima imena. Štaviše, istorijski i arheološki izvori svedočeo tome da su vlastita imena, odnosno lični simboli, postojali i pre nego što se rodila civilizacija.

Na nekim ostacima drevne kineske grnčarije, hiljadam godina pre naše ere, pronađeni su znakovi za koje je utvrđeno da predstavljaju osnake pripadonsti tog predmeta određenom pojedincu, određenoj osobi.

Ti znaci nisu bili samo simboli koji su predstavljali deo pisanog jezika, već posebno formirani tako da se odnose na pojedinca.

Drugim rečima, to su bila imena ljudi u čijem su se vlasništvu nalazili pronađeni predmeti.

Imena se nalaze baš svuda oko nas, jer mi sve oko sebe imenujemo i to činimo kako bismo osmislili ovaj svet, dali posebno mesto i značaj svim bićima i stvarima koje tu zateknemo, te i jedni drugima.

Naravno, vlastita imena su nešto sasvim drugačije od pojmova kojim obeležavamo predmete, pojave, živa bića, pa i koncepte, apstraktne ideje i tako dalje.

No, zanimljivo je da se od tih svih pojmova lična imena, i prvo ime i  prezime, mogu izvesti.

Tako se neki ljudi zovu po određenom delu tela, neki po biljkama ili životinjama, pojedini po izvesnim osobinama i tako dalje.

Mnoga su imena i nasleđena, te ona odražavaju izvesnu tradiciju, bilo da govorimo o malom ili velikom planu.

Na primer, imena vezana za religijske ličnosti velikim svojim delom nastavljaju tradiciju te religije, moglo bi se reći. Sa druge strane, ukoliko vi nosite ime nekog svog pretka, možemo da kažemo da nastavljate porodičnu tradiciju.

To može biti bitno samo vašim najdražima i vama, ali možete i izgraditi svoje lično ime tako da doprinesete i onom porodičnom. Imena su, jednostavno, veoma moćna.

Poreklo i značenje imena David

Ujedno su i  veoma zanimljiva i inspirativna. Imena mogu označavati velike vrline, osobine, mogu biti i snaga i blagoslov, data sa ljubavlju i dobrom namerom, a to je sigurno ono što roditelji svojoj deci žele kada im nadevaju ime.

Jedno takvo plemenito ime je i ime David, o kome danas govorimo. Ime David je umereno popularno kod nas, manje zastupljeno od nekih drugih, ali ne i nepoznato.

Ovo je još jedno od drevnih biblijskih imena, a njegovo značenje ne može biti lepše.

Ime David potiče iz starog hebrejskog jezika i ono znači ‘ljubljen, voljen’, to jest ‘voljen od Boga’, ‘najmiliji Bogu’. Ovo je ime veoma zastupljeno u Bibliji, treće po popularnosti nakon Mojsija i Avrama.

Ono se skoro u svakom pominjanju odnosi na kralja Davida, ujedinitelja dvanaest plemena Izraela. Ime David je drevnije od hrišćanstva. Stari zapisi iz egipatskih izvora svedoče o postojanju oblika twti, navedeno kao ime za stranca, sa jedne stele iz perioda oko 1750. godine pre nove ere.

No,ime David nam je najpoznatije iz Biblije, po drugom izraelskom kralju Davidu. Da je David zaista bio voljen od Boga, kako njegovo ime kazuje, svedoče biblijski izvori.

Naime, kaže se da je kralj david od strane Boga i izabran kao vođ, te da se njegovo potomstvo nikada neće prekinuti. Otuda Jevreji veruju u to da mesija mora da bude potomak kralja Davida, čovek iz njegove loze.

Prema tom verovanju, nalazi se i da Novi Zavet ukazuje upravo na Isusa Hrista kao direktnog Davidovog potomka. Kralj David je poznat kao pravedni vladar, najpravedniji među svim drevnim kraljevima Izraela. David je bio i hrabar i veliki vojskovođa, ali i nadareni pesnik i pevač.

Davidove paslme možete čitati u biblijskim tekstovima, a oni su, za mnoge, najlepši delovi Starog Zaveta. David je model umetnika, simbol melanholično kontemplativnog umetnika i stvaraoca.

On je simbol čudesne lepote duhovne muzike i predstavlja njenu veliku inspiraciju. Ponekad je kralj David predstavljen i kao nebeski pojac, kakvi su anđeli.

Davidovo pevanje je, prema Bibliji, bilo toliko lepo da je njime mogao uticati ne samo na ljudska osećanja, nego i na prirodu i životinje.

U svakom slučaju, kralj David u sebi ujedinjuje plemenite vrednosti i veličinu, ne samo kao velikog vladara, već kao i velikog umetnika, gotovo nadzemaljskog.

Verovatno vam je poznata priča o Davidu i Golijatu, u kojoj David uspeva da porazi ogromnog protivnika tako što ga je pogodio praćkom u čelo. Priča o Davidu i Golijatu nosi važnu poruku, a to je da sirova fizička snaga i nadmoć nisu uvek ključ pobede.

Uglavnom, priče vezane za Davida velika su inspiracija, baš kao i Davidovi psalmi.

Upravo zahvaljujući Davidovom liku, i ovo se ime dosta primilo među ljudima. Složićete se sigurno da ono u sebi sadrži blagosloveno i plemenito značenje.

Ime David u različitim kulturama i jezicima

Ime David je dosta prisutno i kod Muslimana, kao Daut ili Davud. Ono je arapskog porekla, no značenje mu je sasvim identično. U Kuranu se David pojavljuje kao Alahov poslanik i pominje se na više mesta.

I u Kuranu je ispričana Davidova čudesna pobeda nad strašnim Golijatom. Sure pevaju na različitim mestima o njemu, navodeći ga kao dobar primer sudije i vladaoca, a takođe i kao grešnika pokajnika.

Na jednom se mestu David metaforički poistovećuje sa kovačem za koga gvožđe nije čvrsto. S obzirom da lik Davida ima izuzetno mesto u tri velike kulture, hrišćanskoj, islamskoj i jevrejskoj, nije nikakvo čudo da je ovo ime rasprostranjeno u čitavom svetu.

Zanimljivo je navesti da je ime David dosta prisutno u Španiji, ali i Češkoj, te Britaniji.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošplog veka, ovo je bilo najčešće dodeljivano muško ime kod Brirtanaca, kažu statistike.

To je ime izuzetno popularno na čitavom engleskom govornom području, pogotovo u Americi. Ime David u različitim jezicima ima svoje varijante, no ostaje dosta prepoznatljivo, što, na primer, nije slučaj sa takođe biblijskim imenom Jakov.

Tako u arapskom jeziku srećemo oblik Da’oud ili Daud, kao i Davud. Kod Jermena je ovo ime prisutno u obliku Davith.

Na engleskom imamo Davida, to jest Dejvida, a dosta su popularni i skraćeni oblici i nadimci poput Dave, Devy i Davy. I u francuskom jeziku nailazimo na oblik David, na grčkom  Davíd. Na Jidišu je ime prisutno kao Dovid.

Slilčna je i italijnaska varijanta Davide, pa i finska Daavid.Na španskom takođe imamo oblik David, a kod Mađara Dávid.

Za razliku od drugih imena, ime David nije pretrpelo mnogo modifikacija i promena kada je preneto u strane jezike i tamo se odomaćilo. Naravno, ono nikada ne menja i svoje značenje.

Ukoliko niste znali da vaše ime znači ‘ljubljen’, to je sigurno veoma lepo otkriće. Baš zbog njegovog značenja, ime David je zaista lepo ime za dečaka, pravi mali blagoslov za voljeno dete.

Pogledajte i ovo: