You are here: Home » Blog » Laufer – značenje, pojam

Laufer – značenje, pojam

Značenje i poreklo pojma laufer

Mada se dosta često upotrebljava u našem jeziku, pojam laufer je dosta kompleksnog značenja, i malo ko zna šta ova reč zapravo predstavlja u tačnom etimološkom smislu.

Naime, pojam laufer generalno označava svaku vrstu razvrstavanja, klasifikacije, raspoređivanja, preskakanja.

Etimološko poreklo pojma laufer jeste originalno iz nemačkog jezika i izgovara se „lojfa“ a piše se laüfer, i znači skakač; trkač; lovac.

Pojam laufer takođe označava glagolsku formu koja se prevodi kao krivudanje; zaobilaženje; preskakanje; „hvatanje krivina“; izbegavanje; izvlačenje od odgovornosti.

U nekim leksičkim prevodima, pojam laufer se smatra sinonimom za naše pojmove hvalisanja; samoproklamacije; samoljublja i slično.

U današnje vreme se takođe smatra da je laufer pojam koji označava lovca ili velikog zavodnika, onoga ko je ženskaroš i osvajač, jer se sama reč odnosila u startu na figuru lovca u šahu, i prevod sa nemačkog jezika jeste lovac.

Isto tako je u nemačkom jeziku za većinu reči karakteristično da imaju dvojako ili višestruko značenje, pa pojam laufer može da se prevede kao vrsta ćilima ili dugačkog uskog tepiha tj staze za pod.

Pesma poznatog pop pevača Dženana Lončarevića nosi naziv „Laufer“ i u njoj se pominje stih „crna dama i beli laufer“, u prevodu beli lovac, ali u kontekstu ženskaroša i zavodnika.

Pored toga, u Beogradu postoji i galerija „Laufer“, a i poznat je rok sastav iz Rijeke koji je osnovan 1986. godine i koji se zove „Laufer“.

Smatra se da se pojam laufer može upotrebiti za osobe koje su sklone da se izmigolje i izvrdaju iz svake neke situacije, i za one koji su skloni da se olako izvlače i pobegnu od bilo koje vste odgovornosti.

Ljudi koji su spremni da uvek „hvataju krivine“ u žargonu se označavaju pojmom laufer, mada je ipak najčešći kontekst u kome se ova reč upotrebljava taj da se označi neko ko je ženskaroš, lovac, ko lomi ženska srca, ko je „Don Žuan“.

Generalno gledano, pojam laufer je dosta teško da se verno prevede i da mu se pronađu odgovarajući sinonimi, jer i na originalnom nemačkom jeziku ima više različitih konotacija.

Bliže objašnjenje pojma laufer i potencijalni sinonimi koji približavaju značenje reči

Generalno je poznato da je pojam laufer za osobe koje su poznavaoci šaha, naziv za figuru lovca, koja ima osobinu da može da „preskače“ i ne ide samo pravolinijski u ovoj igri.

Upravo zbog toga je ovaj pojam i postao ekvivalent za osobe koje su sklone da se snalaze i da „hvataju krivine“, da se izvuku iz neke nezgodne situacije, pa je čak jedan od potencijalnih sinonima i pojam „mutivoda“ i lukavac.

Pored toga, „Laufer“ je i naziv jednog poznatog hrvatskog rok sastava koji je postojao od 1986. do 1996. godine, te su u iskografiji imali nebrojene hitove.

Najpoznatiji član pomenutog benda je bio pevač Damir Urban, a ostatak sastava su činili Alen Tribijaš; Danijel Benčik; Boris Milaković; Vlado Simčić; Veselito Mudrinić; Zoran Žmirić i Ljubo Silić.

Na dalje je poznati nemački antropolog bio Berthold Laufer, koji je živeo od 1874. do 1934. godine, i smatra se da je poznati nemačko američki naučnik, jer je imao i američko državljanstvo.

Inače je dobro poznato da kao i u nemačkom jeziku iz koga je originalno poreklom, pojam laufer ima nekoliko raznolikih značenja, pa je slična situacija i u našem jeziku.

Pre svega, pomenuti termin se koristi da označi muškarca koji je ženskaroš, lovac, koji je zavodnik i žene uzima „zdravo za gotovo“ i nema nameru da se pored neke skrasi.

Neki od sinonima za pojam laufer jesu onaj koji je nestalan, koji ne može da se smiri i koji nije veran, koji je „premazan svim bojama“, beskrupulozni zavodnik i „vetropir“ po prirodi.

U nekom drugačijem kontekstu, pojam laufer se koristi da opiše nečiju osobinu neodgovornosti i snalažljivosti, te označava osobu koja ume da se uvek snađe u svakoj situaciji, i da sve okrene u svoju korist.

Smatra se da se pomenuti pojam može upotrebiti i za osobe koje su manipulatori, koje koriste druge da sebi „učine na volju“, koje nemaju skrupula i osećaja za moral i prave vrednosti, te koje su same sebi najvažnije i u neki mah i sebične.

Sa druge strane, termin laufer se može posmatrati prema drugom prevodu sa nemačkog jezika, kao onaj koji je glasnik, pešak, lovac, ali zavisno od konteksta u rečenici, on znači čak i tepih, ćilim, uska staza za pod.

Neki od sinonima za pojam laufer su i utega, teg za vagu, pa čak i topovsko đule ili metak za top, što opet jeste zbunjujuće ali je jedan od prevoda ovog šarenolikog pojma na našem jeziku.

Naravno, nekada se pojam laufer upotrebljava u sasvim negativnom i „lošem“ kontekstu, te označava osobu koja je sklona da se samoproklamuje, da se hvališe svojim znanjem i obrazovanjem, ali koja realno ima jako malo kvaliteta i u neki mah je i iskompleksirana.

Laufer je neko ko ima jaku potrebu da uvek bude u centru pažnje, da kontroliše druge i da nameće svoje stavove i mišljenja, ali kao osoba ima vrlo malo realnih dobrih osobina, pa se može reći da „priča u prazno“.

Predstavljen sa aspekta ljudskih osobina, pojam laufer se tumači i kao nečija želja i potreba da se pretvara da je svima uvek „na usluzi“ i da hoće da pomogne i učini svakome, ali u smislu toga da sebe izdiže iznad svih i da pokaže svoje komplekse „više vrednosti“, svesno ili nesvesno.

Mada se lauferom smatra osoba koja se u sve razume i sve zna, generalno se to opet tumači u negativnom svetlu, jer iako je ta osoba prošla svašta u životu, opet tu svoju osobinu ispoljava na loš način, jer ima potrebu da se hvališe nemoralnim delima i nekim postignućima koja su čak i sramna sa moralnog aspekta.

Negativna konotacija termina laufer, ide do tog nivoa da je takva osoba neko ko zna „svakoga i sa svakim je dobar“, ali ima stalnu težnju da ljude oko sebe iskorišćava i da njima manipuliše kako bi ostvarila sve svoje ciljeve ne prezajući da druge povredi, unizi i da „učini na volju“ samo sebi i nikom drugom.

Pojam laufer se u našem jeziku pre svega koristi za osobu koja je spretna i koja je lovac, koja ima načina da se uvek snađe i prevaziđe sve prepreke, te ne bira sredstva da postignezacrtane ciljeve po cenu toga da drugima nanese štetu ili da ih povređuje.

Mada se laufer ne može baš poistovetiti sa pojmom egocentrik, ipak u neki mah takva konotacija jeste tačna, ali opet ima i pozitivan aspekt snalažlivosti i sposobnosti da se ostvari svaka želja i namera.

Laufer kao lovac, premošćava svaku prepreku, „zaobilazi“ jako spretno sve ono što mu jeste realna smetnja, uspeva da se snađe u svakoj situaciji i za njega nema nepredviđenih okolnosti, jer je uvek nekoliko koraka ispred drugih.

Osoba definisana pojmom laufer ima snažnu intuiciju da se uvek „dočeka na svoje noge“ i da uspe da se snalazi kada je to njemu npotrebno, ali opet u negativnom svetlu toga da misli samo na svoju korist i ostvarenje svakog cilja.

Kako je ranije i navedeno, pojam laufer se u nemačkom jeziku upotrebljava i za prekrivač ili stazu za pod, ali se danas kod nas za takvo značenje koristi originalni nemački izgovor lojfer, dok je laufer dobio sasvim drugačije sinonime i objašnjeno značenje.

Na neki način je pojam laufer kod nas bio dosta malo u upotrebi, sve dok popularni pop pevač Dženan Lončarević nije snimio numeru „Laufer“, koja je označavala muškarca-lovca, osobu koja je nestalna i koja ne mari da li „slama ženska srca“.

Od tog nekog perioda, kada je pomenuta pesma i postala hit, termin laufer se odomaćio i među mladima, i postao je dosta tražen u smislu objašnjenja njegovog značenja na našem jeziku.

Naravno, u isti mah su postali poznati i neki dosta šaljivi prevodi ove reči, te su se pojavile i konotacije koje nisu nužno tačne, ali koje su bile svojevrsni hit među mladima, i postale u svakom smislu deo žargona sa doskočicama i pošalicama na račun prevoda reči laufer.

U smislu značenja pojma laufer, on je maksimalno približen sa svim potencijalnim kontekstima i mogućim značenjima i tumačenjima koje kod nas ima, i činjenica je da se odomaćio u našem jeziku, pre svega po pomenutim sinonimima za neke ljudske karakterne osobine.

Na takav način i uz pomoć internet pretraživača, svako može lako da dođe do najpribližnijeg prevoda za pojam laufer, mada i dalje ostaju neke nedoumice i moguće je da se reč nekada sasvim pogrešno prevede u zavisnosti od konteksta koji ima u rečenici ili situaciji.

Pogledajte i ovo: