You are here: Home » zdravlje » Šta muškarci treba da znaju o tableti za dan posle?

Šta muškarci treba da znaju o tableti za dan posle?

Kada se radi o seksualnom zdravlju, nije samo odgovornost žene da bude informisana. Muškarcima je jednako važno da se informišu o kontracepciji, uključujući tabletu za dan posle. Ova informisanost pomaže u izgradnji uzajamnog poštovanja i poverenja u seksualnom odnosu, ali i u preuzimanju odgovornosti za zajedničku odluku o sprečavanju trudnoće.

Osnovne Informacije o Tableti za Dan Posle

Tableta za dan posle predstavlja sredstvo hitne kontracepcije koje se koristi kako bi se sprečila neželjena trudnoća nakon nezaštićenog seksualnog odnosa ili u slučaju neuspeha konvencionalne metode kontracepcije (kao što je pucanje kondoma). Važno je naglasiti da ova tableta nije isto što i tableta za abortus i neće prekinuti već uspostavljenu trudnoću.

Kako tableta funkcioniše

Tableta za dan posle sadrži visoke doze hormona koji deluju tako što sprečavaju ili odlažu proces ovulacije – moment kada jajnik oslobađa jajnu ćeliju spremnu za oplodnju. Osim toga, ovi hormoni mogu uticati i na promenu sluzi u cerviksu (grliću materice), čineći je gušćom, što otežava spermatozoidima da dostignu jajnu ćeliju. Najvažnije je razumeti da, ukoliko ovulacija već nije izvršena, spermatozoidi neće moći da se spoje sa jajnom ćelijom, što efikasno sprečava mogućnost začeća.

Vrste dostupnih tableta za dan posle

Postoje dve osnovne vrste tableta za dan posle koje se razlikuju po aktivnom sastojku i načinu nabavke:

  1. Tablete koje sadrže levonorgestrel (npr. Plan B One-Step) su najčešće korišćene i mogu se nabaviti bez recepta. One su obično dostupne u apotekama i mogu se koristiti bez obzira na starosnu dob korisnika.
  2. Tablete koje sadrže ulipristal acetat (npr. Ella) se smatraju malo efikasnijim u određenim situacijama i dostupne su samo na recept. Ova vrsta tablete može biti efikasna i do 5 dana (120 sati) nakon nezaštićenog odnosa.

Pravilna Upotreba i Vreme Delovanja

Važno je naglasiti da tableta za dan posle treba da se uzme što pre nakon nezaštićenog seksualnog kontakta. Idealno vreme za uzimanje je unutar prvih 24 sata, kada je efikasnost tablete najviša. Tableta je još uvek efikasna ako se uzme unutar 72 sata (3 dana), ali njena efikasnost opada kako vreme prolazi.

Efikasnost u zavisnosti od vremena uzimanja

Efikasnost tablete za dan posle najveća je neposredno nakon nezaštićenog odnosa. U prvih 24 sata, efikasnost se kreće oko 95%, dok se u roku od 72 sata smanjuje na oko 89%. Važno je shvatiti da što se tableta uzme ranije, to je veća verovatnoća da će ona efikasno sprečiti neželjenu trudnoću. Nakon 72 sata, efikasnost tablete znatno opada i više nije pouzdana opcija za hitnu kontracepciju.

Šta muškarci treba da znaju o tableti za dan posle

Nuspojave i Zdravstveni Rizici

Moguće kratkoročne nuspojave

Korišćenje tablete za dan posle može izazvati nekoliko kratkoročnih nuspojava koje se razlikuju po intenzitetu od žene do žene. Najčešće nuspojave uključuju mučninu, što se može pojaviti kod oko 50% žena koje uzimaju pilulu. Neki mogu doživeti povraćanje, što može umanjiti efikasnost pilule ako se dogodi kratko nakon uzimanja tablete. Druge česte nuspojave obuhvataju umor, glavobolju i blagi bol u stomaku, koji su obično blagi i ne zahtevaju medicinsku intervenciju.

Bol u grudima i promene u menstrualnom ciklusu su takođe mogući. Menstrualni ciklus može postati nepravilan, menstruacija može početi ranije ili kasnije i može biti teža ili lakša nego inače. Ovi efekti su privremeni i obično se menstrualni ciklus normalizuje u narednih nekoliko meseci.

Potencijalni dugoročni rizici za zdravlje

Iako ne postoje dokazi da tableta za dan posle predstavlja rizik za dugoročno zdravlje žena, važno je napomenuti da se ne preporučuje njena česta upotreba. Tableta za dan posle sadrži visoku dozu hormona koje mogu uzrokovati hormonalni disbalans ako se koriste učestalo. To može dovesti do dugotrajnih problema sa menstrualnim ciklusom i reproduktivnim zdravljem.

Korišćenje tablete za dan posle kao redovne metode kontracepcije nije preporučljivo zbog mogućih komplikacija povezanih sa čestim izlaganjem velikim dozama hormona. Preporučuje se konsultacija sa zdravstvenim radnikom za savet o dugoročnijim i stabilnijim metodama kontracepcije.

Etika i Odnosi

Diskusija o odgovornosti i korišćenju

Uključivanje muškaraca u kontracepcijske odluke je esencijalno za zdrav seksualni odnos. Muškarci treba da budu informisani o svim aspektima kontracepcije, uključujući i tablete za dan posle, kako bi mogli deliti odgovornost sa svojim partnerkama. Ovo uključuje razumevanje kako i kada se koristi tableta za dan posle, njenih potencijalnih nuspojava i važnosti pravovremenog pristupa.

Uticaj na odnos i komunikacija sa partnerkom

Otvorena komunikacija o seksualnom zdravlju i kontracepciji može pozitivno uticati na odnos. Diskusija o ovim temama može pomoći u izgradnji poverenja i poštovanja, što je temelj zdrave veze. Partneri koji zajedno donose informisane odluke o kontracepciji su često zadovoljniji svojim odnosom i mogu bolje da upravljaju seksualnim zdravljem.

Seksualna odgovornost je zajednička i treba da uključuje obe strane, čime se obezbeđuje da oba partnera osećaju da su njihovi glasovi čuti i da njihovi interesi i zdravlje zaista imaju značaj u odnosu.

Gde Nabaviti i Pravni Aspekti

Kada je reč o nabavci tableta za dan posle, postoje specifični putevi i pravni aspekti koji se moraju razmotriti. Ove tablete su ključni element u planiranju porodice i hitnoj kontracepciji, stoga je njihova dostupnost i regulativa od suštinskog značaja.

Dostupnost u apotekama i drugim mestima

Tablete za dan posle su najčešće dostupne u apotekama, što omogućava laku i brzu nabavku. Postoje dve osnovne vrste tableta koje se razlikuju po sastavu i načinu na koji se mogu nabaviti:

  • Tablete sa levonorgestrelom: Ove tablete su široko dostupne i mogu se kupiti bez recepta u većini zemalja. Levonorgestrel je siguran i efikasan sastojak koji je postao standard u hitnoj kontracepciji. Ove tablete obično se nalaze na vidnom mestu u apotekama ili se mogu zatražiti direktno od farmaceuta.
  • Tablete sa ulipristal acetatom: Za razliku od levonorgestrela, tablete sa ulipristal acetatom zahtevaju recept. To znači da je neophodno konsultovati se sa lekarom pre kupovine, što može biti korisno za dobijanje dodatnih saveta o korišćenju i mogućim nuspojavama.

Zakonska regulativa vezana za kupovinu i korišćenje

Zakoni koji regulišu prodaju i korišćenje tableta za dan posle variraju značajno od jedne do druge zemlje, a često i unutar različitih regiona u istoj zemlji:

  • Ograničenja vezana za starost: U nekim zemljama, tablete za dan posle dostupne su svim osobama bez obzira na starost, dok druge zemlje postavljaju minimalnu starosnu granicu za kupovinu ovih tableta bez recepta.
  • Pravna dokumentacija: Ponekad je za kupovinu potrebna identifikaciona dokumenta ili dokaz o starosti, posebno kada je u pitanju kupovina tableta za maloletne osobe.
  • Edukacija i podrška: U mnogim zemljama se sprovode programi edukacije kako bi se osiguralo da su korisnici informisani o pravilnoj upotrebi ovih tableta, kao i o mogućim rizicima i prednostima.

Za muškarce je takođe važno da budu informisani o pravnim aspektima i dostupnosti tableta za dan posle, kako bi na adekvatan način mogli podržati svoje partnerke u donošenju informisanih odluka. Pružanje podrške u ovakvim situacijama je ključno za zdrav i otvoren odnos, a pravilno razumevanje i poštovanje zakona pomaže u izgradnji poverenja i sigurnosti u odnosima.

Pogledajte i ovo: