You are here: Home » Biznis & karijera » Posao u Kini – kako do posla?

Posao u Kini – kako do posla?

Ukoliko vas privlači Daleki istok i želeli biste da živite i radite u Kini, najbolja opcija za vas je predavanje engleskog jezika.

Kada je reč o drugim zanimanjima, za njih se takođe može aplicirati, ali je za to neophodno poznavanje kineskog jezika.

Posao u Kini - kako do posla

Ko može naći zaposlenje u Kini?

Osobe koje tečno govore engleski jezik imaju najveću šansu da se zaposle u Kini i to za radna mesta u školama, predškolskim ustanovama i drugim obrazovnim institucijama. Posedovanje fakultetske diplome i položenog testa engleskog jezika predstavlja apsolutni uslov za legalan posao u ovoj zemlji, iako tamo ima ljudi iz Evrope, pa i naših krajeva, koji rade bez ovih kvalifikacija. Diploma i znanje engleskog jezika su preduslov za dobijanje radne vize za Kinu.

Mogućnosti zaposlenja, kao i uslovi za dobijanje dozvole za rad razlikuju se za strane državljane iz različitih delova sveta. Osobe koje potiču iz država engleskog govornog područja, odnosno, iz Amerike, Australije, Velike Britanije i drugih zemalja u kojima je engleski zvanični jezik, imaju prednost nad drugim strancima. Oni treba da poseduju bilo koju fakultetsku diplomu i položeni test engleskog jezika. Ovo se odnosi na TOEFL test, odnosno proveru nivoa znanja govora, pisanja, razumevanja i interpretiranja engleskog jezika za strance, koji se izražava u određenom broju stečenih bodova. Institucije koje zahtevaju položen TOEFL test obično imaju određeni minimum koji kandidat treba da poseduje.

Što se tiče stranih državljana iz naših krajeva, odnosno zemalja koje ne pripadaju engleskom govornom području, najbolje prolaze kandidati koji imaju fakultetsku diplomu koja garantuje da su završili engleski jezik.  Moguće je da dobiju dozvolu i sa drugom fakultetskom diplomom i položenim TOEFL testom, ali je prva situacija prednost.

Kako naći zaposlenje u Kini?

Posao u Kini je najbolje tražiti preko interneta. Budući da se Kina nalazi veoma daleko, preporučuje se da kandidat već ima obezbeđen posao pre nego što krene na put. Traženje posla na licu mesta takođe nije loše, a najbolje se prolazi u manjim mestima ili gradovima. Strani  državljani koji ne potiču iz zemalja engleskog govornog područja, među kojima su i naši sunarodnici, najčešće nalaze posao u vrtićima, predškolskim ustanovama ili sličnim obrazovnim institucijama za malu decu. U ovim ustanovama su često najbolje plate, jer raditi sa malom decom nije nimalo lako.

Neke od internet stranica na kojima je moguće pronaći poslove predavača engleskog jezika u Kini su teachaway.com, chinajob.com, englishfirst.com. chin.findworkabroad.com.

Moguće je obavljati i neke druge poslove u Kini. Naime, u ovoj zemlji ima stranih državljana koji rade u ugostiteljstvu, arhitekturi ili drugim zanimanjima za koja poznavanje jezika nije neophodno. Međutim, zarada na tim radnim mestima je niža u odnosu na predavača engleskog jezika.

Kako dobiti radnu dozvolu za Kinu?

Dobijanje radne vize je neophodno za obavljanje legalnog posla u Kini. U praksi dosta ljudi radi sa različitim vrstama viza na nelegalan način, najčešće sa turističkim ili biznis vizama. Prema iskustvima osoba koje rade na ovaj način ili koje poznaju ljude koji rade u Kini, vlasti ne vrše naročite provere po ovom pitanju, ali je ipak najbolje imati legalno zaposlenje sa legalnom radnom vizom. Za dobijanje radne vize neophodno je posedovati fakultetsku diplomu i naći ozbiljnu firmu, odnosno školu, koja će obaviti svoj deo papirologije oko angažovanja stranog radnika. Postoje ustanove koje primaju strane radnike bez obzira na tip vize i tada strani državljanin treba da se sam pobrine za svoju vizu. Informacije o tipovima viza i uslovima izdavanja dostupne su na zvaničnom sajtu kineske ambasade u našoj zemlji (http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/qz).

Pogledajte i ovo: