You are here: Home » Biznis & karijera » Posao u Grčkoj – kako do posla?

Posao u Grčkoj – kako do posla?

Za zapošljavanje u Grčkoj nadležna je Organizacija za zapošljavanje ljudstva (OAED). Ova organizacija pruža strukovno savetovanje, tehničko strukovnu obuku, naknade od osiguranja, zapošljavanje i sprovodi programe zapošljavanja.

OAED izrađuje godišnji izveštaj, u kome se procenjuju potrebe grčkog tržišta i pronalazi raspoloživa radna mesta prema profesiji i regionu koja treba da popune migranti. Na osnovu ovog izveštaja određuje se maksimalan broj radnih dozvola u toku godine, u skladu sa državljanstvom potencijalnih migranata, područjem i prirodom posla.

Zahteve za izizdavanje radne dozvole poslodavac predaje u OAED i Službi za zapošljavanje grčke uprave. Radna dozvola neće biti odobrena ukoliko OAED odluči da bi radno mesto mogao da popuni grčki državljanin ili migrant koji već boravi u  Grčkoj.

Posao u Grčkoj - kako do posla

Informacije o raspoloživim radnim mestima za strance šalju se grčkim konzulatima koji ih potom objavljuju. Stranim državljanima kojima je odobrena ulazna viza za zaposlenje izdaje se boravišna dozvola za potrebe zaposlenja, pod uslovom da su potpisali ugovor o radu u kome se navodi da će njihova mesečna zarada iznositi najmanje koliko i mesečna zarada nekvalifikovanih radnika i da su predali čitav niz dokumenata, uključujući i overenu fotokopiju radnog ugovora, kao i potvrde koje dokazuju da se podnosilac zahteva prijavio nadležnom subjektu za osiguranje kako bi se osigurao u slučaju bolničkog lečenja, medicinskih troškova i od nesrećnih slučajeva na radu.

S obzirom na činjenicu da za različite zemlje važe različite procedure, preporučuje se da pogledate proceduru za vašu zemlju u Grčkoj ambasadi. Da bi izdao radnu vizu, konzulat obično traži: važeći pasoš, lekarsko uverenje iz državne bolnice, uverenje da niste osuđivani, zdravstveno osiguranje.

Boravišna dozvola radi zaposlenja u Grčkoj

Nakon izdavanja radne vize, morate se prijaviti za boravišnu vizu za potrebe zaposlenja u opštini prebivališta pre nego što počnete da radite u Grčkoj. U osnovna dokumenta koja treba predati spadaju sledeća: radna viza, ugovor zaključen izmešu zaposlenog i poslodavca, pasoš i taksa u iznosu od 150 EUR (godišnje). Ovo nije konačan spisak. Budući da je ovaj spisak podložan promenama, morate zatražiti spisak svih potrebnih dokumenata u opštini. U zavisnosti od opštine i njenog obima posla za izdavanje boravišne dozvole za potrebe zaposlenja potrebno je 2 nedelje do 3 meseca. Nakon što predate zahtev za boravišnu dozvolu, dobićete potvrdu o predaji zahteva i već možete početi da radite.

Uslovi zapošljavanja u Grčkoj

U radnom ugovoru između poslodavaca i radnika potrebno je precizirati uslove rada kao što su zarada, radno vreme, odmori, nadoknada i otkazni rok u slučaju raskida ugovora kod ugovora na neodređeno vreme. U ugovorima na određeno vreme mora se precizirati dužina trajanja ugovora do datuma isteka ugovora. Najčesći oblik radnog ugovora je ugovor na puno radno vreme na neodređeno vreme. Zaposlenje sa nepunim radnim vremenom je jako ograničeno u odnosu na druge EU zemlje. Sezonsko zaposlenje je uobičajeno u turističkim oblastima i obuhvata zanimanja koja su direktno vezana za turizam. Radnici i majstori, naročito na građevini i u poljoprivrednim sektorima obicno se isplaćuju na bazi dnevnica i to jednom nedeljno.

Zarada u Grčkoj

Nacionalna minimalna zarada određuje se Opštim kolektivnim ugovorom o radu koji su potpisali socijalni partneri (poslodavci i sindikati). Stope minimalne zarade navedene u opštem kolektivnom ugovoru o radu određuju se na skali na osnovu radnog staža koji radnik ili zaposleni ima. Posle svake treće godine, pravo na minimalnu zaradu sa povećava.

1.maja 2007. minimalna dnevna zarada za nekvalifikovanog radnika iznosila je fiksno 29,39 EUR, a minimalna osnovna mesečna plata za neoženjenog radnika iznosila je fiksno 657,89 EUR.
Radnici se obicno isplaćuju mesečno, nedeljno ili dnevno. Poslodavac odbija obavezne dažbine od plate radnika (socijalno osiguranje i porez na dohodak) pre nego što isplati zaradu. Poslodavac uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje zaposlenog u fond za socijalno osiguranje zajedno sa svojim doprinosima. On takođe uplaćuje sve odbijene poreze na zaradu u poresku službu. Poslodavac ima detaljnu evidenciju obračuna plata. Zaposleni može dobiti pisani mesečni izveštaj o svojoj zaradi, da bi video iznos dnevnice ili zarade, izdvajanja i odbitke.

Mada nije obavezno, poželjno je da migrant govori grčki jer iako je engleski dosta zastupljen u većim gradovima i odmaralištima Grčke, nije lako naći nekog ko govori engleski u zabačenim delovima, naročito na kopnu. Najveći problem može nastati u hitnim slučajevima ako migrant ne govori grčki.

Najznačajniji put za zaposlenje u Grčkoj je kroz lične kontakte, a privremeni posao može pomoći u širenju mreže kontakata. Evo i nekoliko sajtova za traženje posla u Grčkoj:

www.jobseeker.gr
www.ads-in-greece.com
www.skywalker.gr

Pogledajte i ovo: