You are here: Home » Blog » Poreklo i značenje imena Goran

Poreklo i značenje imena Goran

Značenje imena je izuzetno široko i zanimljivo polje istraživanja. Neka imena su tako stara i sačuvana u različitim oblicima, da je ponekad jako teško pronaći njihovo istinsko poreklo.

Putevi širenja popularnosti i preuzimanja imena takođe su gotovo jednako zanimljivi.

Postoji znatan broj imena koja su toliko prisutna u čitavom svetu da se mogu smatrati univerzalnim, čak i ako za mnoga od takvih imena sa sigurnošću znamo odakle potiču, iz kog naroda i jezika.

Manje poznata imena su interesantna na svoj način. Ona su više vezana za određeno podneblje i time čine i njegovu karakteristiku.

Imena koja su vezana za određenu zemlju, narod i kraj sveta, a da nisu svetski popularna puno govore o ljudima koji ih nose, odnosno govore o poreklu, te o istorijsko kulturološkoj pozadini neke osobe, ponekad čak i o užem regionu ili čak mestu iz koga daj pojedinac dolazi.

To važi i onda kada je u pitanju samo lokalna varijanta nekog svetski rasporostranjenog imena.

Tako se nećete mnogo dvoumiti oko toga da jedan Žak dolazi iz Francuske, a Džejms iz Engleske, dok Đakomo putuje iz Italije; sva tri su samo oblici istog izvornog imena, Jakov.

Biblijska imena su uglavnom ta koja su najraširenija među svetskom populacijom, pa čak i u onim narodima koji izvorno nemaju puno dodirnih tačaka sa abrahamskim religijama.

No, šta je sa drugim imenima, koja su više lokalizovana i nisu tolikopoznata svetu? Nekome su baš ta imena posebno interesantna, a ona svakako u sebi sadrže odjek tradicije.

Takvo je ime Goran, koje je karakteristično za naš kutak sveta. Hajde da otkrijemo šta ono znači.

Poreklo i značenje imena Goran

Goran je ime koje je nama mnogo bliže od biblijskih, po svojim korenima. Ono je ime starog slovenskog porekla i vezuje se upravo za pojam od kojeg je i izvedeno, a to je gora; gora se odnosi na planinu i šumu.

Ako bismo hteli da prevedemo ime Goran, rekli bismo da se odnosi na čoveka koji je rođen ili koji boravi, živi u šumi, planini.

Kako planine i šume simbolizuju veliku snagu i stamenost, visinu i veličinu, a svakako i ogromnu, teško pobedivu moć, tako i ime Goran odražava sve ove karakteristike.

Planine su simbol moći ne samo među slovenskim narodima, nego i svugde u svetu. Tako možemo da kažemo da je Goran onaj koji je snažan, stamen, postojan, poput gore.

Vezuje se ovo ime za stočare, pošto, kako znamo, stočarsko stanovništvo mahom boravi po gorama. Živeti na planini zahteva snažan organizam, otpornost, izdržljivost i hrabrost, zar ne?

Kako god da istumačimo poreklo ovog imena, ono će uvek odražavati pojmove snage i stamenosti.  Prema Vuku Karadžiću, ime Goran je ime koji se daje onome koji se rodi u planinama, sa stokom.

Smatra se takođe, da je izvorno ime zapravo Gorislav, dok je Goran izvedena i prilagođena varijanta. Mišljenja pojedinih etimologa se razlikuju od pomenutog Vukovog objašnjenja. Oni smatraju da je Goran izvedeno od imena Georgije, mada to nije utvrđeno i smatra se malo verovatno.

Ipak ćemo pomenuti da Georgije, kod nas najčešće u obliku Đorđe, jeste ime grškog porekla, a znači ‘zemljoradnik’, to jest ‘onaj koji obrađuje zemlju’.

Možemo se složiti da je veoma neobično da se pretpostavljeno drugo porokelo sasvim sukobljava sa onim prvobitnim, vezanim pre svega za gorsko, stočarsko stanovništvo. Treba pomenuti da i u švedskom jeziku postoji veoma slično ime, te da ono glasi Göran.

Ovo švedsko ime se zaista i prevodi kao ‘zemljoradnik, ratar’ ili kao ‘zemljoposednik’. U svakom slučaju je sasvim drugačije od pojmova koji ime Goran vezuju za šume, planine i stočarski način života.

U prvoj verziji, ime Goran znači ‘čovek iz gore’, ‘gorštak’, a ima preneseno značenje koje se odnosi na snažnog, sposobnog i stabilnog muškarca. U vezi značenja imena je svakako zanimljivo pomenuti značaj samog čina imenovanja deteta.

Imena imaju svoju posebnu moć; mi verujemo da ćemo nadevanjem određenog imena time preneti neki deo moći ili nekako blagosloviti svoje dete. Ne mora to biti direktna namera; mi ćemo detetu odabrati ime koje mislimo da mu pristaje ili kojim mu želimo nešto dobro. To je ponašanje sasvim u ljudskoj prirodi.

Tako, na primer, kada roditelji za dačeka odaberu ime Goran, znajući šta ono znači (ukoliko se vodimo prvim objašnjenjem), oni žele da im sin izraste u snažnog, zdravog, stamenog i sposobnog čoveka. Ne moramo da živimo ni u gorama da bismo to želeli, zar ne?

Ime Goran nije od najzastupljenijih kod nas, no ipak je prisutno, a prisutne su i  različite varijante.

Od imena Goran izvedena sui  ženska imena, kao što su Gorana, Gorica, Gordana, Gorjanka, Gorjana i Gorka.

Od muških imena tu su Gorjan, pomenuti Gorislav, koji bi mogao biti i izvor, zatim Goro, Goksa i Gore.

Ima i  puno skraćenih varijanti i nadimaka, od kojih su najčešći oblici Gogo, Goga, Goks, Gorimir, što može biti i ime, te Goca, Gogica, Gocka i Gocika.

Zanimljivosti vezane za ime Goran

Jedno područje na prostoru južnog Kosova i Metohije nosi naziv Gorani, pa se po njemu i  svi stanovnici ovog kraja nazivaju Goranima, odnosno Gorancima.

Sa tim u vezi se pominje i goranski jezik ili govor, kao deo srpskog jezika, a koji upotrebljava pomenuta etnička grupa.

‘Gorani’ je takođe i jedno popularno ime za takozvane ‘trekere’, oni koje se rekreiraju ili profesionalno bave hodanjem i penjanjem po planinama, visoravnima i svim njihovim stazama i šumskim krajevima.

Takođe je interesantno da se ovaj isti naziv u staro vreme koristio za izviđače i hajduke, a kasnije takođe i za omladince koji su pošumljavali planinske goleti.

Možda je nešto neobičniji podatak da se u dalekoj afričkoj zemlji Etiopiji jedno naselje zove upravo Goran; istoimeno mesto postoji i u Americi.

Još jedan neobičan podatak je taj da je ime Goran zastupljeno na jednom još daljem kontinentu, u Australiji.

Pogledajte i ovo: