You are here: Home » Domaćinstvo » Kako nulovati instalaciju u kući?

Kako nulovati instalaciju u kući?

Pravilna instalacija bilo koje vrste uređaja ili sistema u kući od ključnog je značaja za njegovo funkcionisanje i sigurnost. Ipak, postoje situacije kada su instalacije koje su nekada bile potrebne više neprimjerene, zastarele ili jednostavno više nisu potrebne. U tim situacijama potrebno je nulirati instalaciju, odnosno deaktivirati je i ukloniti.

Razlozi za anuliranje instalacije mogu se kretati od toga da je stara i da više ne radi kako treba, do toga da više nije u skladu sa novim standardima ili da je nova tehnologija dostupna koja je efikasnija. U nekim slučajevima, postoji potreba za promenom korišćenja prostora, a instalacija koja je bila predviđena za prethodnu namenu sada je nepotrebna.

Vrste instalacija koje se mogu anulirati

Praktično svaka instalacija u kući se može nulirati. Neki od najčešćih tipova instalacija koje je potrebno anulirati uključuju:

 • Električne instalacije: To bi moglo uključivati neželjene rasvetne uređaje, zastarele električne panele ili nepotrebne električne izlaze.
 • Vodovodne instalacije: Stare vodovodne cijevi, nepotrebni izlazi za vodu, ili sistemi za filtraciju vode koji se ne koriste su samo neki od elemenata koji mogu biti uklonjeni.
 • Grejne instalacije: To bi moglo uključivati stare radijatore, grejne pumpe koje više nisu u funkciji, ili bilo koji drugi nepotreban ili zastareo sistem za grejanje.
 • Instalacije za gas: Sistemi, kao što su priključci za gasne grejalice ili peći koje više nisu u upotrebi, mogu biti nulirane i uklonjene.
Kako nulovati instalaciju u kuci

Priprema pre anuliranja instalacije

Anuliranje instalacije bilo koje vrste zahteva pažljivu pripremu kako bi se osiguralo da se postupak izvede sigurno i efikasno. Bez obzira na to da li je reč o električnim instalacijama, vodovodnim sistemima ili gasnim priključcima, pravilna priprema je ključna za izbegavanje neželjenih problema.

Prikupljanje potrebnih alata i materijala

Prvi korak u pripremi za anuliranje instalacije uključuje identifikaciju i prikupljanje svih neophodnih alata i materijala koji će vam biti potrebni za bezbedno i efikasno izvođenje zadatka. Ovaj korak zavisi od specifičnosti instalacije koju želite da anulirate:

 1. Odvijači i ključevi: Za većinu instalacija potrebni su odgovarajući odvijači i ključevi da biste mogli da odvojite ili uklonite određene delove. Na primer, za električne instalacije potrebni su izolovani odvijači koji sprečavaju rizik od električnog udara.
 2. Cange i šrafcigeri: Za jače strukture koje zahtevaju veću silu prilikom rastavljanja, cange i robustniji šrafcigeri mogu biti neophodni.
 3. Materijali za sigurno zatvaranje izlaza: Nakon što se instalacija deaktivira, važno je adekvatno zatvoriti sve izlaze kako biste sprečili curenje vode, gasa ili izlaganje električnim vodovima. Ovo može uključivati upotrebu čepova, izolacione trake ili drugih zaptivnih materijala.

Isključivanje snabdevanja

Drugi korak u pripremi za anuliranje instalacije jeste isključivanje snabdevanja energijom ili resursima koje instalacija koristi. Ovo je ključni bezbednosni korak koji ne sme biti prenebregnut:

 1. Električna energija: Ako radite na električnim instalacijama, osigurajte da je glavni prekidač isključen. Ovo će sprečiti bilo kakvu mogućnost električnog udara dok radite.
 2. Vodovod: Za radove na vodovodnim instalacijama, isključite glavni ventil za vodu kako biste sprečili bilo kakvo neželjeno curenje dok radite na cevima.
 3. Gas: Ukoliko anulirate gasne instalacije, važno je zatvoriti glavni gasni ventil kako biste eliminisali rizik od curenja gasa i potencijalnih požara ili eksplozija.

Bezbednosne mere pri radu

Treći korak uključuje usvajanje odgovarajućih mera zaštite kako biste sebe zaštitili tokom rada na instalaciji. Ovo podrazumeva upotrebu lične zaštitne opreme (PPE):

 1. Zaštitne rukavice: Neophodne za zaštitu ruku od oštrih ivica, korozivnih materijala ili vrućih površina.
 2. Zaštitna obuća: Koristi se za zaštitu nogu od padajućih predmeta i oštećenja prilikom rada u potencijalno opasnim okruženjima.
 3. Zaštitne naočare: Ako radite u uslovima gde postoji rizik od iskrenja, prašine ili letećih čestica, zaštitne naočare su obavezne kako bi se zaštitile oči.

Pripremom na ovaj način, možete osigurati da će anuliranje instalacije biti izvedeno na siguran i efikasan način, minimizirajući rizik za sebe i okolinu.

Kako nulovati instalaciju u kući:

Anuliranje instalacija zahteva preciznost i pažnju kako bi se osiguralo da su svi koraci ispravno izvršeni i da nema potencijalnih opasnosti za sigurnost. Evo detaljnijeg vodiča za anuliranje različitih tipova instalacija.

Postupak za anuliranje električnih instalacija

Anuliranje električnih instalacija podrazumeva nekoliko ključnih koraka koji osiguravaju sigurnost i efikasnost. Prvi i najvažniji korak je isključivanje struje na glavnom osiguraču ili prekidaču kako bi se izbegli bilo kakvi električni udari ili nezgode. Nakon toga, važno je identifikovati i dokumentovati sve komponente sistema.

Demontaža komponenti

Počnite sa komponentama koje su najbliže izvoru napajanja, pa nastavite redom. Svaku komponentu treba pažljivo demontirati i obeležiti, kako bi eventualna ponovna instalacija bila jednostavnija. Koristite odgovarajuće alate, kao što su izolovani odvijači i kliješta, kako bi se osigurala maksimalna sigurnost.

Dokumentacija

Dokumentujte svaki korak demontaže, posebno pozicije kablova i njihovo povezivanje. Fotografisanje pre demontaže može biti korisno za buduće reference ili za potrebe održavanja.

Postupak za anuliranje vodovodnih instalacija

Kod vodovodnih instalacija, prvi korak je isključivanje vode na glavnom ventilu kako bi se spriječilo bilo kakvo iznenadno curenje ili poplava prilikom demontaže.

Uklanjanje vodovodnih cevi

Nakon što je voda isključena, možete pristupiti uklanjanju cevi i ostalih komponenti vodovodnog sistema. Koristite odgovarajuće alate za cevi kako bi se izbegla oštećenja na navojima ili samim cevima.

Zaštita otvora

Svi otvori od cevi ili instalacija koji ostaju nakon demontaže treba da budu adekvatno zaštićeni, kako bi se izbeglo bilo kakvo naknadno curenje ili skupljanje prljavštine.

Postupak za anuliranje grejnih instalacija

Isključivanje sistema grejanja je prvi korak, nakon čega sledi pažljiva demontaža svih komponenti, uključujući radijatore i cevi.

Uklanjanje i zaštita sistema

Prilikom uklanjanja komponenti grejanja, posebnu pažnju obratite na to da sve tečnosti budu pravilno odvodene, a otvori zapečaćeni kako bi se izbegli budući problemi s curenjem.

Postupak za anuliranje instalacija za gas

Gasne instalacije zahtevaju poseban oprez zbog visokog rizika od curenja i potencijalnih eksplozija.

Provera sistema

Pre početka bilo kakvog rada, obavezno zatvorite glavni ventil za gas i detaljno proverite sistem za moguća curenja. U slučaju da detektujete bilo kakvo curenje, odmah obustavite rad i pozovite stručnjake.

Demontaža

Nakon potvrde da nema curenja, možete pristupiti demontaži gasnih instalacija. Svaki korak treba pažljivo planirati i dokumentovati kako bi se osiguralo da se sve radnje izvršavaju sigurno i efikasno.

Svaki od ovih postupaka zahteva pažnju, stručnost i oprez kako bi se osigurala sigurnost svih uključenih i očuvanje imovine tokom procesa anuliranja instalacija.

Saveti za efikasno anuliranje instalacija

Anuliranje instalacija može biti složen i zahtevan proces, ali postoje određene najbolje prakse i tehnike koje mogu olakšati ovaj postupak. Evo nekoliko saveta:

 • Pre nego što počnete, napravite plan. To će vam pomoći da organzujete sve što vam je potrebno i da ostanete na pravom putu.
 • Uvek radite sigurno. Koristite odgovarajuću opremu za ličnu zaštitu i uvek isključite snabdevanje pre početka rada.
 • Konsultujte se sa stručnjacima ako niste sigurni kako nešto uraditi. Bolje je potražiti pomoć nego rizikovati povrede ili oštećenje imovine.

Završne aktivnosti nakon anuliranja instalacija

Nakon što se instalacija anulira, važno je osigurati da su sve komponente pravilno uklonjene i da je radno mesto čisto i sigurno. To podrazumeva:

 • Proverite da li su sve komponente pravilno uklonjene i svi otvori pravilno zatvoreni.
 • Očistite radno mesto i uklonite sve otpatke.
 • Razmislite o recikliranju ili pravilnom odlaganju stare instalacione opreme.

Zaključak

Anuliranje instalacija u kući zahteva pažljivu pripremu i izvršenje, ali je neophodan korak kada su instalacije zastarele, nepotrebne ili neodgovarajuće. Bez obzira na razloge, važno je da anuliranje instalacija uvek obavljate sigurno i efikasno. Ako niste sigurni kako nešto uraditi, uvek se konsultujte sa stručnjakom.

Pogledajte i ovo: